Ekspert wyjaśnia

A. Jasiński: Strefa ruchu i pierwszeństwo

9 czerwca 2013

Pytanie:Witam, mam pytanie dot. strefy ruchu. czy jeśli do drogi, po której jadę prosto z prawej strony dochodzi droga oznaczona jako ("strefa ruchu") to kto ma pierwszeństwo w takim przypadku? Ja - gdyż jadę prosto, a samochody z prawej ("włączają się ruchu"), czy też samochody z prawej gdyż w tym przypadku także obowiązuje zasada prawej ręki? Bardzo dziękuję za odpowiedź, serdecznie pozdrawiam Katarzyna B.

b8e42a7c9de5386ed8ede37b445478757af6123c

1b402939d072b0248d4a4af2f6642153ad7410b1

(Fot.: PD@N 466-12-13 i 11jm)

Odpowiedź:Na tak postawione pytanie nie da się jednoznacznie odpowiedzieć, bo nie podano po jakiej drodze jedzie pytająca (ta droga może mieć status drogi publicznej albo wewnętrznej).

Jeżeli pytająca jedzie drogą publiczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( i tak jest najprawdopodobniej), to wyjeżdżający ze strefy ruchu jest jednocześnie wyjeżdżającym z drogi wewnętrznej (strefa ruchu może obejmować tylko drogi wewnętrzne), więc zgodnie z art. 17 ustawy Prawo o ruchu drogowym jest włączającym się do ruchu. Jest on obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz ustąpić pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu.

Przepis § 60c rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych stanowi: “znak D-52 "strefa ruchu" oznacza wjazd na drogę wewnętrzną położoną w strefie ruchu. Znak D-53 "koniec strefy ruchu" oznacza wyjazd ze strefy ruchu.”

Znak D-52 może oznaczać zarówno wjazd z drogi publicznej na drogę wewnętrzną leżącą w strefie ruchu jak i wjazd z drogi wewnętrznej nie leżącej w strefie ruchu na drogę wewnętrzną leżącą w strefie ruchu.

Natomiast znak D-53 "koniec strefy ruchu" może oznaczać wyjazd ze strefy ruchu na drogę publiczną albo na kolejną drogę wewnętrzną leżącą poza strefą ruchu.

Problem w tym, że uczestnicy ruchu dość często nie będą zdawać sobie sprawy z tego jaki status ma droga leżąca poza strefą ruchu.

W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z późn. zm.), w załączniku nr 1, w części 5 "Znaki informacyjne" pkt 5.2.52. i 5.2.53. otrzymały brzmienie:

Znak D-46 "droga wewnętrzna" stosuje się w celu wskazania wjazdu na drogę wewnętrzną, w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.). Znak ten umieszcza się na połączeniu drogi wewnętrznej z drogą publiczną. Znaku D-46 nie stosuje się na połączeniu drogi publicznej z nieruchomością położoną przy tej drodze, stanowiącym zjazd w rozumieniu przepisów o drogach publicznych. Na takim połączeniu dopuszcza się stosowanie znaku D-46 w przypadkach, gdzie ze względu na rodzaj obiektu (kompleks budynków o różnym przeznaczeniu, np. usługowo-handlowym) brak znaku miałby wpływ na bezpieczeństwo ruchu na drodze publicznej. Znaku D-46 nie stosuje się w przypadku wjazdu na drogę wewnętrzną, znajdującą się w oznakowanej strefie ruchu.

Znak D-47 "koniec drogi wewnętrznej" stosuje się w celu wskazania wyjazdu z drogi wewnętrznej na drogę publiczną. Znak ten może być umieszczony po lewej stronie jezdni, na odwrotnej stronie znaku D-46. Znak D-47 stosuje się również w przypadku, gdy na połączeniu drogi publicznej z nieruchomością, określonym w pkt 5.2.52, został zastosowany znak D-46.

Znaku D-47 "koniec drogi wewnętrznej" nie stosuje się w przypadku wyjazdu z drogi wewnętrznej znajdującej się w oznakowanej strefie ruchu na drogę publiczną.

5.2.56. Strefa ruchu. Znak D-52 "strefa ruchu" stosuje się w celu oznakowania ustalonej strefy ruchu. Znak ten umieszcza się na wszystkich wjazdach do strefy ruchu. Decyzję o ustaleniu takiej strefy podejmuje podmiot zarządzający drogami wewnętrznymi, o którym mowa w art. 10 ust. 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.Znaku D-52 nie stosuje się na drogach publicznych oraz na drogach wewnętrznych położonych w strefie zamieszkania. W przypadku umieszczenia znaku D-52 na wlocie drogi wewnętrznej, przy zjeździe z drogi publicznej, nie należy stosować znaku D-46, określonego w pkt 5.2.52.

5.2.57. Koniec strefy ruchu Znak D-53 "koniec strefy ruchu" stosuje się w celu wskazania wyjazdu z drogi wewnętrznej położonej w strefie ruchu. Znak ten umieszcza się na wszystkich wyjazdach ze strefy oznakowanej znakami D-52, w tym samym przekroju poprzecznym drogi co znak D-52. Znak D-53 "koniec strefy ruchu" może być umieszczony po lewej stronie jezdni, na odwrotnej stronie znaku D-52.

Odpowiedzi udzielił:

1431f10b570b28fe8668de08cab79062776943daAdam Jasiński,

prawnik, nadkom. w s.s. i radca Komendy Głównej policji,

aktualnie doradca w Krajowej Radzie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego