Ekspert wyjaśnia

AV-Poland 2022 - sztuczna inteligencja w samochodach i dronach

7 czerwca 2022

AV-Poland 2022 - sztuczna inteligencja w samochodach i dronach
- Zanim autonomizacja zawita do nas na dobre, do rozwiązania pozostaje wiele wyzwań na gruncie prawnym, infrastrukturalnym czy technologicznym, które wymagają systemowego i skoordynowanego podejścia. Barierą jest choćby prawo, które w wielu przypadkach nie nadąża za rozwojem technicznym - mówi prof. dr hab. inż. Marcin Ślęzak, dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego (fot. ITS)

7 czerwca w Warszawie odbywa się trzecia edycja międzynarodowej konferencji poświęcona inteligentnej mobilności i zaawansowanym technologiom transportu - AV-POLAND 2022. Wydarzenie organizowane w ramach projektu AV-PL-ROAD gromadzi decydentów oraz branżowych i naukowych ekspertów. Firmy biorące udział w konferencji prezentują produkty i rozwiązania z zakresu pojazdów autonomicznych, cyberbezpieczeństwa oraz sterowania ruchem w oparciu o inteligentne algorytmy.

AV-POLAND 2022 to międzynarodowa platforma wymiany wiedzy oraz eksperckich doświadczeń w zakresie pojazdów samosterujących. Wydarzenie organizowane jest w ramach strategicznego projektu rządowego - „AV-PL-ROAD - Polska droga do automatyzacji transportu drogowego", realizowanego przez Ministerstwo Infrastruktury wraz z Instytutem Transportu Samochodowego oraz Wydziałem Transportu Politechniki Warszawskiej.

Celem projektu jest opracowanie wytycznych dotyczących m.in. regulacji prawnych wprowadzenia na polskie drogi pojazdów autonomicznych. W planach jest również opracowanie katalogu międzynarodowych, dobrych praktyk w tworzeniu przepisów umożliwiających dopuszczenie pojazdów autonomicznych do ruchu oraz dostosowanej do tego celu infrastruktury drogowej, a także edukacja społeczeństwa i przygotowanie na zmiany. 

- Zanim jednak autonomizacja zawita do nas na dobre, do rozwiązania pozostaje wiele wyzwań na gruncie prawnym, infrastrukturalnym czy technologicznym, które wymagają systemowego i skoordynowanego podejścia. Barierą jest choćby prawo, które w wielu przypadkach nie nadąża za rozwojem technicznym. Technologia zaś nie jest jeszcze na tyle dokonała, by poradzić sobie z każdym potencjalnym scenariuszem drogowym. Pozostaje także kwestia budowy kosztownej infrastruktury, która będzie w swoistej symbiozie z autami „jutra”. Bardzo istotne jest również zwiększenie świadomości i akceptacji społecznej dla zrobotyzowanych pojazdów - tłumaczy prof. Marcin Ślęzak, dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego, organizator konferencji.

Wymienione zagadnienia a także kwestie technologiczne będą przedmiotem dyskusji międzynarodowych ekspertów podczas AV-Poland 2022. Na potrzeby konferencji demonstrowane będą także pojazdy i ich systemy autonomizujące jazdę. Oprócz pokazów statycznych uczestnicy będą mogli zapoznać się również z bogatą i zróżnicowaną ofertą firm będących partnerami konferencji.

Poza tym w ramach AV-POLAND 2022 przewidziano dwie sesje tematyczne, podczas których omówione zostaną kluczowe problemy, trendy i przyszłość branży motoryzacyjnej tj. mobilność połączona, autonomiczna, współdzielona, elektryczna i inteligentna. Organizatorzy przewidzieli w programie również dwa panele dyskusyjne. Jeden z nich dotyczyć będzie społecznej akceptacji dla AV (z ang. Autonomous Vehicle), wiedzy, świadomości społecznej z zakresu automatyzacji, która wciąż pozostaje niska. Z badań zrealizowanych w ramach projektu wynika, że ponad 67 proc. ankietowanych użytkowników ruchu drogowego obawia się pojazdów bez kierowców, a blisko 79 proc. ekspertów wskazuje brak zaufania do nowych technologii jako barierę dla upowszechniania samojezdnych pojazdów.

- Akceptacja społeczna jest kluczowym czynnikiem sukcesu każdej nowej technologii. Bezpieczeństwo zaś jest priorytetem dla ludzi. Kierowcy nie zaakceptują i nie zaufają inteligentnym pojazdom, dopóki nie upewnią się, że ta nowa technologia jest bezpieczna i komfortowa w użyciu. Do uzyskania takiej aprobaty konieczne jest jednak sformułowanie odpowiednich regulacji, opartych na standaryzacji nowych rozwiązań a także zwiększenie wiedzy i świadomości poprzez prowadzenie szkoleń czy kampanii informacyjnych - mówi Małgorzata Pełka, Zastępca Kierownika Centrum Kompetencji Pojazdów Autonomicznych i Połączonych w ITS.

Zdaniem ITS pojazdy autonomiczne, które na polskich drogach powinny pojawić się już w roku 2030, będą zeroemisyjne, mniej energochłonne, zredukują także liczbę wypadków drogowych oraz zmniejszą deficyt kierowców zawodowych. Ocenia się, że automatyzacja, tylko w przypadku pojazdów ciężarowych, może zminimalizować zapotrzebowanie na kierowców nawet o 10 proc., a dodatkowo obniży o kilka miliardów koszty z tytułu zużycia paliwa i eksploatacji pojazdów. Aby przyspieszyć tę ewolucję w transporcie potrzebna będzie skoordynowana polityka państwa i umiejętne finasowanie inwestycji. Wydatki dotyczyć będą nie tylko floty. Nakładów wymagać będzie także inteligentna infrastruktura komunikująca się z pojazdami. Konieczna wydaje się także zmiana przyzwyczajeń i nawyków transportowych oraz zadbanie o bezpieczeństwo, szczególnie w ruchu mieszanym - obejmującym pojazdy zautomatyzowane i klasyczne. Istotnym czynnikiem powodzenia automatyzacji jest też zapewnienie sprawnego i bezpiecznego przepływu danych.

- Celem działań podejmowanych w projekcie AV-PL-ROAD jest przygotowanie porządku prawnego, aby wdrożenie inteligentnych pojazdów bazowało na najlepszych i bezpiecznych rozwiązaniach, funkcjonujących na świecie. W tym celu przygotowujemy mapę drogową dla wdrażania nowego prawa oraz prowadzimy badania skuteczności najpopularniejszych w Polsce systemów wspomagania jazdy. Na ich podstawie opracowane będą wnioski dotyczące m.in. zasadności dopuszczania do ruchu pojazdów autonomicznych w warunkach lokalnych - dodaje prof. Marcin Ślęzak

***

Dyskusja na temat rozwoju i przyszłości pojazdów autonomicznych w Polsce jest przedmiotem III edycji międzynarodowej konferencji AV-POLAND 2022. Konferencja odbywa się w trybie hybrydowym - można w niej uczestniczyć osobiście w Warszawie, jak również wziąć udział online m.in. za pośrednictwem strony konferencji avpoland.com lub poprzez streaming z konta ITS na YouTube i Facebook.

Partnerem honorowym konferencji są: Ministerstwo Infrastruktury i Sejmowa Komisja Infrastruktury, zaś partnerami merytorycznymi wydarzenia są: Politechnika Warszawska, Aptiv, Grupa ZF, Blees, Autonomy Now, Veturai, Vitronic, Robotec.ai, Safety Engineering Research, Autonoomia, Yunex Traffic, Avallo, AVL, Idiada Automotive Technology, Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych, Polski Związek Motorowy, Panek CarSharing, Trapeze, Cupra, Grupa CYGAN, Skoda Auto Szkoła, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Motoryzacji, Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa oraz Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP.