Legislacja

Resort infrastruktury w sprawie lokalizacji stacji ładowania pojazdów elektrycznych

7 czerwca 2022

Resort infrastruktury w sprawie lokalizacji stacji ładowania pojazdów elektrycznych
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Czy jest możliwe, aby podczas planowania budowy przyszłych stacji ładowania samochodów elektrycznych, jako priorytet uznać lokalizacje przy drogach prowadzących do granic państwa oraz prowadzących do destynacji turystycznych? - pyta poseł Artur Szałabawka [kliknij]. Odpowiada Rafał Weber, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury [kliknij].

Resort infrastruktury informuje: - GDDKiA realizuje zadania w zakresie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych w ramach przyjętego Planu lokalizacji ogólnodostępnych stacji ładowania, stacji gazu ziemnego oraz punktów ładowania wodoru na Miejscach Obsługi Podróżnych (MOP) na sieci bazowej TEN-T. Plan ten został opracowany na podstawie przepisu art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Zgodnie z ww. ustawą plan podlegał konsultacjom z właściwymi operatorami systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych i gazowych oraz z podmiotami zarządzającymi MOP-ami. Ministerstwo Infrastruktury od połowy ubiegłego roku prowadzi regularny monitoring w zakresie funkcjonujących stacji ładowania pojazdów elektrycznych oraz stacji wodorowych na Miejscach Obsługi Podróżnych budowanych w ciągach autostrad i dróg ekspresowych. Na koniec 2021 roku na sieci działały 54 stacje ładowania pojazdów elektrycznych na MOP kategorii I, II i III z łącznie 159 punktami ładowania. W 2022 roku planowane jest uruchomienie kolejnych 33 stacji ładowania pojazdów elektrycznych na MOP (19 stacji na MOP kat. I oraz 14 na MOP kat. II/III). Zgodnie z informacją otrzymaną od dzierżawców MOP kat. II/III, w 4 lokalizacjach planowane są ultra szybkie stacje ładownia zapewniające możliwość ładowania dwóch pojazdów jednocześnie, z mocą po 350 kW na każdy punkt. W powyższej statystyce nie są ujęte stacje ładowania umieszczone na prywatnych parkingach z bezpośrednim dostępem do dróg kategorii S a także obiekty znajdujące się w bliskiej odległości od węzła na drodze kategorii A i S. Wszystkie te miejsca są jednak wskazywane na mapach interaktywnych prowadzonych prze Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w ramach serwisu mapowego GDDKiA na stronie internetowej urzędu. Jednocześnie informuję, że we wszystkich nowych przetargach na dzierżawę MOP, jednym z warunków koniecznych do spełnienia przez dzierżawcę jest umieszczenie na MOP infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych. Warto podkreślić, że za politykę rozwoju infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych w całym kraju odpowiada Minister Klimatu i Środowiska, a Minister Infrastruktury pełni rolę pomocniczą. Infrastruktura powstająca w kraju są to prywatne inwestycje, które w ostatnim czasie zostały wsparte finansowo poprzez program pomocowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Wsparcie infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury tankowania wodoru” o łącznym budżecie 870 mln zł.

Z informacji dostępnych na stronie NFOŚiGW wynika, że pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie stacji o mocy 50-150 kW o łącznym budżecie 315 mln zł, o dofinansowanie stacji o mocy nie mniejszej niż 22 kW z budżetem 70 mln zł i o dofinansowanie stacji tankowania wodoru z budżetem w wysokości 100 mln zł. trwał do 31 marca br. Minister Infrastruktury nie dysponuje jeszcze informacjami co do lokalizacji stacji, na które pierwszy nabór NFOŚiGW został przeznaczony, w szczególności, czy dofinansowane zostaną stacje zlokalizowane w ciągu autostrad i dróg ekspresowych, w tym na sieci TEN-T, wobec której planowane są przez KE cele obowiązkowe dla państw członkowskich, a także, czy wśród wniosków złożonych w ramach pierwszego naboru znalazły się lokalizacje na drogach prowadzących do miejscowości turystycznych czy granic państwa. (jm)