Ekspert wyjaśnia

Bądź widoczny – widocznym lepiej

2 kwietnia 2006

Akcja “Bądź widoczny – widocznym lepiej” to inicjatywa z Poznania, której celem jest popularyzacja używania kamizelek odblaskowych wśród kierowców samochodów i motocykli oraz rowerzystów, a w konsekwencji podniesienie bezpieczeństwa na naszych drogach. Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu zainicjował współpracę z Shell Polska, firmą Klacska oraz Cityboard Media jako patronem medialnym, której efektem jest program promowania kamizelek odblaskowych jako stałego wyposażenia uczestników ruchu drogowego. Badania dowodzą, że dobra widoczność na drodze jest podstawą bezpieczeństwa. Kamizelki odblaskowe gwarantują osobom, które ich używają, że nawet nocą, w trudnych warunkach atmosferycznych, zatrzymując się drodze lub poruszając się na motorze czy rowerze jesteśmy widoczni dla innych kierowców. Akcja zimowa w Poznaniu to pierwszy etap planowanej ogólnokrajowej kampanii społecznej, w ramach którego pojawiły się na cityboardach plakaty pokazujące uczestników ruchu drogowego w kamizelkach odblaskowych, wyprodukowano kalendarz oraz ulotki promujące akcję.

6c82c2af322ec1844203fe13e3955c23dc1ae8f8

Utrzymujące się na wysokim poziomie zagrożenie bezpieczeństwa na drogach obliguje Policję do ustawicznego poszukiwania form działań zmierzających do ograniczenia tego negatywnego zjawiska. Niewątpliwy wpływ na bezpieczeństwo na drogach mają działania profilaktyczne inicjowane przez Policję. W roku 2005 Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu zainicjował współpracę z Shell Polska, firmą Klacska oraz Cityboard Media Sp. z o.o., której efektem jest akcja pn. “Bądź widoczny-widocznym lepiej”. Stworzony na potrzeby akcji program zakłada działania długofalowe i wieloetapowe mające na celu popularyzację używania kamizelek odblaskowych wśród kierujących pojazdami samochodowymi, motocyklami i rowerami, a tym samym podniesienia poziomu bezpieczeństwa na polskich drogach.

Wszystkim nam bliski jest problem zachowanie bezpieczeństwa w sytuacji drogowej, zwłaszcza w nocy, kiedy zawsze jest bardzo niebezpiecznie. Awaria pojazdu, zmiana koła, ustawienie trójkąta ostrzegawczego, stanowi dla kierowcy bardzo duże, a niekiedy śmiertelne zagrożenie. Na poważny wypadek narażony jest również każdy rowerzysta jadący po zmroku bez świateł oraz wyraźnych oznakowań odblaskowych. Mając to na uwadze, Shell Polska, Paul Klacska Polska oraz WRD KWP w Poznaniu zainicjowały program “Bądź widoczny – widocznym lepiej”. Jego organizatorzy pragną uświadomić użytkownikom dróg, że ich własne bezpieczeństwo znacznie się poprawi, jeżeli będą lepiej widoczni i zauważani przez pozostałych. Używanie kamizelki odblaskowej jest wyraźnym sygnałem dla uczestników ruchu drogowego o nietypowej sytuacji, w której może wystąpić dodatkowe zagrożenie. Akcji towarzyszy kampania informacyjna. Głównymi narzędziami komunikacji są materiały rozdawane bezpłatnie. Kamizelki odblaskowe i nalepki odblaskowe dostępne są na specjalnie oznakowanych stacjach Shell. Można tam również otrzymać kalendarze z wyciągiem z przepisów ruchu drogowego, które dodatkowo są rozdawane przez Policję podczas kontroli drogowych. W ramach akcji dystrybuowane są również plakaty – rozdawane na stacjach Shell, stacjach obsługi Shell Autoserv, stacjach Shell Gaz, w bazach paliw oraz w szkołach.

Słowa kluczowe odblaski