Ekspert wyjaśnia

Co ma zrobić kierowca, który posiada w aucie elektryczny układ hamulca "ręcznego"?

1 lutego 2022

Co ma zrobić kierowca, który posiada w aucie elektryczny układ hamulca "ręcznego"?
- Co ma zrobić kierowca, który posiada w aucie elektryczny układ hamulca "ręcznego"? - pyta poseł Konrad Frysztak (fot. PIXABAY)

Poseł Konrad Frysztak w interpelacji [kliknij] zaadresowanej do ministra infrastruktury zwraca uwagę na potrzebę nowelizacji rozporządzenia dotyczącego warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Stawia pytanie: - Czy zgodnie z ww. rozporządzeniem w Polsce mogą być użytkowane samochody z układem elektrycznym hamulca "ręcznego"?

Do ministra infrastruktury została skierowana interpelacja [kliknij] w sprawie rozporządzenia dotyczącego warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia: t.p. 2003.32.262 [kliknij]; t.j. 2016.2022 z późn. zm.). Poseł Konrad Frysztak zgłasza istotną wątpliwość. Uzasadnia ją następująco: - W obowiązującym wciąż rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, w rozdziale 4 Hamulce, w paragrafie 14 - Obowiązkowe hamulce w pojeździe, możemy przeczytać, że: 1. Pojazd samochodowy, z wyjątkiem motocykla i trzykołowego pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 1 t, wyposaża się w następujące rodzaje układów hamulcowych, zwanych dalej "hamulcami": 1) hamulec roboczy działający na wszystkie koła - przeznaczony do zmniejszania prędkości pojazdu i zatrzymywania go w sposób niezawodny, szybki i skuteczny, niezależnie od jego prędkości i obciążenia oraz od kąta wzniesienia lub spadku jezdni, z możliwością: a) regulowania intensywności hamowania. Pragnę zauważyć, że w przypadku aut nowej generacji, tradycyjny hamulec "ręczny" zastąpiono układem elektrycznym, w którym nie ma możliwości regulowania siły działania.

I konkluduje: - Zgodnie z tym zapisem, zdecydowana większość nowych aut sprzedawana w Polsce nie powinna być użytkowana. Następnie w związku z tym zadaje pytania: Kiedy Ministerstwo Infrastruktury przystąpi do nowelizacji ww. rozporządzenia, aby dostosować je do realiów kupowanych obecnie nowych aut w Polsce? Czy zgodnie z ww. rozporządzeniem w Polsce mogą być użytkowane samochody z układem elektrycznym hamulca "ręcznego"? Jeśli tak, to czy nie stoi to w sprzeczności z obowiązującym prawem? Jeśli nie to co ma zrobić kierowca, który posiada w aucie elektryczny układ hamulca "ręcznego"?

Cóż, jak się okazuje nowoczesne technologie wciąż zaskakują. (jm)