Ekspert wyjaśnia

Czy obowiązek jazdy na oponach zimowych to dobry pomysł?

14 lutego 2019

Czy obowiązek jazdy na oponach zimowych to dobry pomysł?
(fot. archiwum)

Posłanka Barbara Bartuś zgłosiła interpelację w sprawie sprowadzenia w Polsce obowiązku jazdy w sezonie jesienno-zimowym na oponach zimowych. Adresatem jest minister infrastruktury.

Propozycje zmian. Postulat w sprawie nakazu jazdy na oponach zimowych zgłosili także samorządowcy z Podhala. Uzasadniają, iż turyści – ci bez „zimowek” w warunkach długotrwałych opadów śniegu i typowo zimowych warunków stwarzają realne zagrożenie dla siebie i innych uczestników ruchu drogowego. Jak ustawodawca może zmienić obowiązujący stan prawny? Otóż może wprowadzić nakaz jazdy na oponach zimowych:

1. w określonym,

2. w warunkach zimowych (śnieg lub lód na drodze),

3. na drogach opisanych odpowiednim znakiem.

Pomysł nie jest nowy, znajduje wielu oponentów szczególnie wśród kierowców, którzy mimo, iż jeżdżą okazjonalnie i tylko w warunkach miejskich, musieliby ponosić znaczny wydatek jakim jest zakup ogumienia zimowego. Stąd zainteresowaniem cieszy się rozwiązanie wskazujące na nakaz, ale w określonych warunkach.

Obowiązujący stan prawny. A może salomonowym rozwiązaniem będzie używanie opon całorocznych? Tu posłanka B. Bartuś oponuje: - W Polsce obowiązują przepisy, w myśl których przez cały rok kalendarzowy można jeździć na dowolnych oponach, jedynym warunkiem, jaki musi zostać spełniony, jest głębokość bieżnika. Minimalna jego wysokość winna wynosić 1,6 mm. W ustawie Prawo o ruchu drogowym i w taryfikatorze mandatów nie ma informacji o mandatach za brak opon zimowych. Oznacza to, że bez względu na porę roku można jeździć na dowolnym ogumieniu. Pragnę podkreślić, że całoroczne opony nie osiągają takich parametrów jak opony sezonowe w bardziej ekstremalnych warunkach pogodowych, dlatego też nie sprawdzają się na terenach wysokogórskich.

Obowiązek zmiany ogumienia w Europie. - W wielu krajach Europy obowiązek zmiany ogumienia na zimowe w pojazdach jest wymagany przepisami prawa, np. w Niemczech, Czechach, Słowacji, Austrii, Litwie, Finlandii, Norwegii, Estonii, Łotwie. Może on przyjąć postać obowiązku bezwzględnego w postaci daty kalendarzowej, od której w danym roku należy używać opon zimowych - np. 1 listopada, 1 grudnia. Rozwiązanie takie zostało zastosowane między innymi w Szwecji i na Łotwie. W innych krajach stosuje się tzw. obowiązek sytuacyjny, który polega na nakazie stosowania "zimówek" podczas wystąpienia warunków zimowych na drogach. Przykładem zastosowania takiego obowiązku mogą być Niemcy. W jeszcze innych krajach takich jak Francja prawo przewiduje nakaz stosowania opon zimowych w niektórych regionach i w szczególnych warunkach. Niezależnie od sposobu, w jaki obowiązek używania opon zimowych jest realizowany - w krajach tych mamy do czynienia z wyraźnym wymogiem prawnym. Oznacza to, że kierowca, który nie zastosował się do obowiązku mimo jego zaistnienia w danym okresie i warunkach, łamie prawo. Niezastosowanie się do przepisów często wiąże się z bardzo wysokimi mandatami - przywołuje posłanka.

W interpelacji zawarta została prośba o rozważenie wprowadzenia, szczególnie na terenach górskich, obowiązku jazdy na oponach zimowych oraz odpowiedzi na następujące pytania: Czy ministerstwo rozważało kiedykolwiek wprowadzenie w Polsce obowiązku opon zimowych? Czy temat ten był poddany jakimś głębszym analizom? (jm)