Ekspert wyjaśnia

M. Sztal. Empatia i brd?

8 czerwca 2021

M. Sztal. Empatia i brd?
Mariusz Sztal, ekspert brd, instruktor nauki jazdy, b. egzaminator, współwłaściciel OSK IntroHL [kliknij] (fot. screen)

Przed naszym autorytetem – Mariuszem Sztalem, ekspertem bezpieczeństwa ruchu drogowego, instruktorem nauki jazdy, byłym egzaminatorem, współwłaścicielem Ośrodka Szkolenia Kierowców IntroHL z siedzibą w Warszawie – postawiliśmy kwestie empatii i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zaskakujące?

Zapytaliśmy: Czym jest empatia? Dlaczego jest tak ważna? A na drodze, czy jest? Przykłady empatii z perspektywy nowych przepisów ustawy – Prawo o ruchu drogowym? Czy empatii można się nauczyć? Czy zdolność do empatii może mieć wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym?

To niezwykle ważne pytania. Posłuchajmy odpowiedzi! A może także zechcecie się wypowiedzieć?

Czekamy: tygodnik@prawodrogowe.pl oraz redakcja@l-instruktor.pl