Przegląd prasy

Na straży sztucznej inteligencji

8 czerwca 2021

Na straży sztucznej inteligencji
Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury. Międzynarodowa konferencja „Autonomiczna przyszłość transportu drogowego AV-Poland”, 7 czerwca 2021 roku Warszawa [kliknij] (fot. ITS)

Prof. Marcin Ślęzak, dyrektor Instytutu Transportu Drogowego oraz mgr inż. Małgorzata Pędzierska, kierownik Pracowni Pojazdów Autonomicznych ITS. Międzynarodowa konferencja „Autonomiczna przyszłość transportu drogowego AV-Poland”, 7 czerwca 2021 roku Warszawa [kliknij] (fot. ITS)

W pełni autonomiczne pojazdy pojawią się na naszych drogach w okolicach 2030 roku. Do tego momentu należy przygotować niezbędną infrastrukturę, wdrożyć odpowiednie przepisy i… oswoić ludzi z nową technologią. Słowem, przygotować nas na nową erę w motoryzacji – mobilność 4.0.

Nowe technologie zmniejszą liczbę wypadków na drogach i koszty z nimi związane. Kierowcy oddadzą część swoich kompetencji komputerom pokładowym. Obecnie funkcjonujący model branży transportowej ulegnie radyklanej zmianie. To nie scenariusz filmu z gatunku science-fiction, tylko wizja niedalekiej przyszłości, która może się urzeczywistnić jeszcze w tej dekadzie. Mobilność 4.0, bo o niej mowa, będzie odpowiedzią na bolączki dzisiejszego świata motoryzacyjnego, który musi się mierzyć z wypadkami drogowymi, korkami, zanieczyszczeniem środowiska, zużyciem paliw kopalnych czy brakiem kierowców zawodowych. Samochody autonomiczne, czyli takie, które nie będą potrzebować kierowcy, będą bezemisyjne, nie spowodują wypadku i zatoru na drodze. Ukształtują nowy model mobilności społeczeństwa i zmienią zasady w biznesie i na rynku pracy.

- Zanim jednak autonomizacja zawita do nas na dobre, do rozwiązania pozostaje wiele wyzwań na gruncie prawnym, infrastrukturalnym czy technologicznym, które wymagają systemowego i skoordynowanego podejścia. Barierą jest choćby prawo, które w wielu przypadkach nie nadąża za rozwojem technicznym. Technologia zaś nie jest jeszcze na tyle dokonała, by poradzić sobie z każdym potencjalnym scenariuszem drogowym. Pozostaje także kwestia budowy kosztownej infrastruktury, która będzie w swoistej symbiozie z autami „jutra”. Nader istotne jest również zwiększenie świadomości i akceptacji społecznej dla zrobotyzowanych pojazdów - tłumaczy Marcin Ślęzak, dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego.

Jednym z rozwiązań technologicznego postępu w zakresie autonomizacji i automatyzacji transportu drogowego jest stworzenie instytucji eksperckich, zajmujących się nadzorowaniem i wsparciem procesów administracyjnych, a także monitorowaniem i analizą wyników prac badawczych realizowanych na poziomie poszczególnych krajów czy też Unii Europejskiej.

- Upowszechnienie pojazdów połączonych i zautomatyzowanych to światowy trend, który niebawem zawita również do Polski. Popularyzacja tej technologii będzie pozytywnym bodźcem w wielu obszarach naszego życia i pomoże szybciej rozwiązać szereg problemów, m.in. w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, czy dostępności do usług współdzielonej mobilności. Jednak, aby pojazdy autonomiczne stanowiły realną wartość dodaną, musimy stworzyć optymalne warunki do wdrażania technologii, co jest procesem złożonym i długofalowym. Potwierdzają to analizy, światowe i europejskie doświadczenia, a także wyniki naszych krajowych badań – zaznacza Adrian Mazur, dyrektor Departamentu Strategii Transportu w Ministerstwie Infrastruktury.

Ważnym krokiem na drodze do wykorzystania najlepszych światowych praktyk z zakresu autonomizacji transportu w Polsce jest powołanie, w strukturze Instytutu Transportu Samochodowego, Centrum Kompetencji Pojazdów Autonomicznych i Połączonych (CK:PAP). Jest to jeden z efektów realizacji projektu Polska droga do automatyzacji transportu drogowego (AV-PL-ROAD), finansowanego w ramach programu GOSPOSTRATEG ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

- Nadrzędnym celem Centrum jest wsparcie administracji rządowej w sprawnym i bezpiecznym wdrożeniu pojazdów autonomicznych w Polsce. Jako wyspecjalizowana komórka ekspercka, CK:PAP będzie pełniło zadania w zakresie monitorowania prac badawczych oraz implementacji przepisów w Polsce, jednocześnie będąc ważnym organem doradczym w zakresie kierunków rozwoju branży i technologii – tłumaczy dyrektor Ślęzak.

Centrum Kompetencji Pojazdów Autonomicznych i Połączonych to jedno z większych osiągnięć Instytutu Transportu Samochodowego. Powstało z połączenia zaplecza badawczego, jak również wieloletniego doświadczenia ITS. Szeregi Centrum zasilą eksperci w zakresie: autonomizacji transportu drogowego, inteligentnego sterowania ruchem drogowym, psychologii transportu, a także szkoleń i badań kierowców.

- W ramach przedsięwzięcia planowana jest rozbudowa zaawansowanego zaplecza technicznego, jakim dysponuje Instytut, a także utworzenie infrastruktury umożliwiającej pogłębione badania technologii wspomagających rozwój automatyzacji transportu drogowego – dodaje Małgorzata Pędzierska, zastępca kierownika CK:PAP.

Oficjalne uruchomienie Centrum Kompetencji Pojazdów Autonomicznych i Połączonych zbiega się w czasie z II międzynarodową konferencją Autonomiczna przyszłość transportu drogowego AV-Poland, która została zorganizowana w dniu 7 czerwca 2021 roku w Warszawie.

Konferencja AV-Poland to platforma wymiany wiedzy i doświadczeń na temat technicznych zagadnień związanych z budową systemów automatyzujących stosowanych w pojazdach. Jej celem jest także zwiększanie świadomości społecznej i przygotowanie społeczeństwa do bezpiecznego i efektywnego korzystania z pojazdów samojezdnych.

Partnerem honorowym konferencji są: Ministerstwo Infrastruktury i Sejmowa Komisja Infrastruktury. Partnerem merytorycznym wydarzenia jest Polska Sieć Instytutów Badawczych Transportu – POLTRIN oraz Robotec AI. Partnerem naukowym jest Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej i Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk. Konferencję wspierają medialnie: Tvp Info oraz Polskie Radio Kierowców.

Więcej informacji: avpoland.com oraz na kanałach social mediowych wydarzenia.

Mikołaj Kurpiński (rzecznik prasowy ITS) – wprowadzenie [kliknij] – mp3

Prof. Marcin Ślęzak (dyrektor ITS) – wypowiedź cz. 1 [kliknij] – mp3

Prof. Marcin Ślęzak (dyrektor ITS) – wypowiedź cz. 2 [kliknij] – mp3