Ekspert wyjaśnia

Kara sprawiedliwa to kara realna

27 września 2021

Kara sprawiedliwa to kara realna
(fot. Pexels)

W Sejmie od pierwszych dni sierpnia na pierwsze czytanie oczekuje rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Projekt już zaopiniowała Krajowa Rada Sądownictwa. Pozytywnie co do zasady, z pewnym ale…

Krajowa Rada Sądownictwa. Krajowa Rada Sądownictwa w swojej opinii z dnia 10 września 2021 r. w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw co do zasady nie zgłosiła uwag do jego treści. Ale, cytujemy opinię KRS: - Rada zauważa jednak, że sprawiedliwa kara za popełnione wykroczenie drogowe to również kara realna do wykonania. Wymiar tego rodzaju sankcji powinien uwzględniać nie tylko dyrektywy wymiaru kary określone w art. 33 kodeksu karnego ale również okoliczności związane z sytuacją finansową przeciętnego obywatela. To powoduje, że wszelkie zmiany w tym zakresie powinny być poprzedzone głęboka analizą okoliczności związanych z realnością wykonania takiej kary również w kontekście przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Procedowanie zmian legislacyjnych. Przypomnijmy, iż zmiany przepisów dotyczące karania kierowców zasiadających za kierownicę pod wpływem alkoholu, lub pijanych zaprojektowano w projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw oraz projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.

- Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1504 [kliknij]) trafił do Sejmu 5 sierpnia, 11. skierowany został do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Termin nie został jeszcze wyznaczony.

- Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (UD281 [kliknij]). Jak informował PAP Marcin Warchoł, sekretarz stanu w resorcie sprawiedliwości, pełnomocnik rządu ds. praw człowieka jeszcze w październiku Rada Ministrów zajmie się projektem nowelizacji przepisów na jego mocy pijani kierowcy będą tracić swoje auta, a do końca roku przegłosuje je Sejm. Obecnie projekt nowelizacji Kodeksu karnego jest w trakcie uzgodnień międzyresortowych, które zakończą się i zostaną podsumowane w bieżącym tygodniu. Następnie trafi on na Komitet Stały i pod obrady Rady Ministrów - może jeszcze w październiku

Oba akty miałyby wejść w życie w grudniu br.

Statystyki pierwszego półrocza. Już w lipcu br. policjanci dokonali podsumowania bezpieczeństwa, lub raczej niebezpieczeństwa na polskich drogach. Przypomnijmy: w pierwszym półroczu bieżącego roku pijani kierowcy spowodowali 684 wypadki, w których zginęło 68 osób, 841 osób zostało rannych. (jm)