Ekspert wyjaśnia

Karolina Romanowicz. Kolumna pieszych

28 lutego 2018

Karolina Romanowicz. Kolumna pieszych
Karolina Romanowicz, instruktor nauki jazdy w OSK „POLDEK” w Gdańsku, z wykształcenia magister inżynier w zakresie inżynierii materiałowej, specjalizacja inżynieria korozyjna, absolwentka Politechniki Gdańskiej, w OSK POLDEK pełni również funkcję kierownika biura oraz kierownika projektów Unii Europejskiej (fot. ze zbiorów K. Romanowicz)

Pytanie: Jaka jest minimalna, podkreślam, minimalna ilość osób idących w kolumnie po jezdni z prawej strony? Takie pytanie pojawiło się w pytaniach testowych na prawo jazdy kategorii B. Z poważaniem JP. Pozdrawiam :-)

Odpowiada Karolina Romanowicz, instruktor nauki jazdy: Kolumną pieszych określamy zorganizowaną grupę pieszych, która prowadzona jest przez kierownika bądź dowódcę (w przypadku kolumny wojskowej lub policyjnej). W przypadku prowadzenia wspomnianej kolumny po jezdni, osoba kierująca nią musi być pełnoletnia, nie może być również pod wpływem alkoholu ani żadnego podobnie działającego środka. Osoba kierująca kolumną nie musi posiadać do tego celu żadnych konkretnych uprawnień, ale jest zwykle specjalnie do tego celu wyszkolona, tak aby bezpiecznie przeprowadzić grupę pieszych. Rozdział 2, art. 12 ustawy - Prawo o ruchu drogowym określa prawa i obowiązki osób poruszających się w przedmiotowej kolumnie.

Oczywiście kolumna pieszych ma obowiązek poruszać się po prawej stronie jezdni, wyjątek stanowi tu kolumna pieszych w wieku do lat 10. Ta porusza się po jezdni, bądź poboczu zgodnie z zasadami poruszania się w tych miejscach przez pieszych nie tworzących kolumnę, tj. po jej lewej stronie. Nadto mają oni obowiązek poruszania się w kolumnie tylko dwójkami, wskazaną grupą opiekować musi się osoba pełnoletnia. W przypadku dużych grup przedszkolnych, bądź wczesnoszkolnych wspomniana ilość opiekunów ulega zwykle zwiększeniu.

Pamiętajmy, w pierwszej kolejności pieszy ma zawsze obowiązek poruszać się po chodniku bądź drodze dla pieszych, w przypadku jej braku poruszamy się poboczem, a dopiero kiedy pobocze jest dla nas z jakiegokolwiek powodu niedostępne, możemy zacząć poruszać się po jezdni. Istotne, przy poruszaniu się po jezdni jako pieszy nietworzący kolumnę, jest dostosowanie się do kodeksowego obowiązku poruszania się jak najbliżej jej krawędzi, a co ważniejsze - mamy obowiązek ustępować miejsca jadącemu pojazdowi. Niestety niektórzy piesi zakładają, że mają pierwszeństwo przed pojazdami również na jezdni. Zwróćmy uwagę, iż ustąpienie miejsca pojazdowi może okazać się dla nas dużo prostsze, niż wykonywanie nagłego hamowania przez kierującego.

Jeśli kolumna pieszych porusza się w warunkach niedostatecznej widoczności, tzn. od zmierzchu do świtu (czyli w nocy), bądź w ciągu dnia, ale w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza (np. w trakcie opadów deszczu, śniegu) uczestnicy wspomnianej kolumny zobowiązani są do właściwego oznakowania jej, umożliwiając innym uczestnikom ruchu wcześniejsze zauważenie jej na drodze. Poniższe reguły nie będą dotyczyły kolumny pieszych do lat 10, których ruch po jezdni w warunkach niedostatecznej widoczności jest całkowicie zabroniony. W przypadku mgły po jezdni poruszać mogą się tylko i wyłącznie kolumny wojskowe bądź policyjne. Wówczas też pierwsza i ostatnia osoba w kolumnie, pieszych poruszającej się w takich warunkach, zobowiązane są do niesienia latarek ze światłem widocznym z odległości co najmniej 150 m, o określonej barwie - pierwsza białej, która skierowana będzie do przodu, druga - czerwonej, która skierowana będzie do tyłu. Wspomniany zestaw kolorów symulować ma kolory świateł powszechnie używane w pojeździe, sygnalizujące każdemu kierowcy poruszającego się po jezdni czy zbliża się do początku, czy do końca kolumny pieszych.

Istotne jest również, aby w momencie przekroczenia przez kolumnę długości 20 m, osoby idące po lewej stronie z przodu i z tyłu używały (obowiązkowo) elementów odblaskowych. Dodatkowo, osoby idące po lewej stronie mają również obowiązek nieść dodatkowe latarki, które będą świecić się światłem białym i będą rozmieszczone tak, aby odległość między wspomnianymi latarkami nie przekraczała 10 m.

Kolumna pieszych poruszająca się po jezdni, ma obowiązek zajmować mniej niż połowę szerokości jezdni. Maksymalna ilość osób idących koło siebie wynosi 4 osoby przy standardowej kolumnie, bądź 6 osób przy kolumnie wojskowej. Długość kolumny nie może przekraczać 50 m. W przypadku poruszania się kilu kolumn pieszych, np. w czasie pielgrzymek, odległości między tymi kolumnami nie mogą być mniejsze niż 100 m.

Ustawa - Prawo o ruchu drogowym opisuje prawa i obowiązki uczestników kolumny pieszych, maksymalną ilość osób w jednym rzędzie we wspomnianej kolumnie oraz maksymalną jej długość. Niestety nie jest jednoznacznie określone ile wynosi minimalna ilość osób w kolumnie pieszych. Kolumnę pieszych charakteryzuje posiadanie kierownika tejże, zatem zorganizowana grupa 6 fotografów-amatorów kierowanych przez osobę pełnoletnią (oraz wyszkoloną w tej kwestii) będzie kolumną pieszych, natomiast 200 osobowa grupa kibiców, mimo swojej liczebności kolumną nie będzie. Minimalna ilość uczestników kolumny zależy tak naprawdę od tego z jakiego powodu ta kolumna została utworzona i opłacalności tworzenia jej. Dwie-trzy osoby, na przykład, mogłyby samodzielnie poruszać się za sobą po jezdni, bez konieczności korzystania z kierownika kolumny.

Karolina Romanowicz