News tygodnia

WORD-y o prawie jazdy kat. AM

1 marca 2018

WORD-y o prawie jazdy kat. AM
Konferencja metodyczna „Nowe możliwości szkolenia i egzaminowania w zakresie kategorii AM prawa jazdy”. Włocławek 28.2.2018 r. Jarosław Chmielewski, dyrektor WORD we Włocławku oraz Bożenna Chlebicz, prezes Fundacji Zapobieganie Wypadkom Drogowym (fot. Krzysztof Chrobak)

W środę, 28 lutego br., w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego we Włocławku odbyła się konferencja metodyczna „Nowe możliwości szkolenia i egzaminowania w zakresie kategorii AM prawa jazdy”. Wzięli w niej udział dyrektorzy i kadra większości WORD-ów.

Inicjatorem konferencji była Fundacja Zapobieganie Wypadkom Drogowym oraz WORD we Włocławku. Spotkanie poprowadził Jarosław Chmielewski, dyrektor WORD oraz Bożenna Chlabicz, prezes zarządu fundacji. Celem spotkanie była wymiana poglądów na temat jednego ze statutowych zadań WORD, jakim jest edukacja dzieci i młodzieży.

Uczestnicy – przedstawiciele WORD-ów – potwierdzili, że zdobywanie przez młodzież prawa jazdy kat AM ma szerszy charakter pedagogiczny niż tylko kursowe kilkugodzinne przeszkolenie i przygotowanie do egzaminu. A sytuacja jest niepokojąca, bo wzrostowi liczby zarejestrowanych motorowerów nie towarzyszy adekwatny wzrost liczby wydawanych praw jazdy kat. AM. Jedną z przyczyn są relatywnie wysokie ceny kursów i opłat egzaminacyjnych. Tajemnicą poliszynela jest zjawisko używania motorowerów bez uprawnień. Potwierdza to także policja.

Konferencja stała się okazją do wymiany dobrych praktyk o tym, co należy zrobić, by uzdrowić sytuację. Dyrektor WORD w Zielonej Górze, Rafał Gajewski, omówił m.in. zasady działania platformy edukacyjnej BRD (stworzonej wraz z Grupą IMAGE), która pozwala uczniom pod kierunkiem nauczycieli poznawać przepisy ruchu drogowego.

Z kolei dyrektor WORD w Opolu, Edward Kinder, przedstawił wdrożone na Opolszczyźnie mobilne stanowisko egzaminowania na prawo jazdy kat. AM, które umożliwia przeprowadzanie egzaminów w terenie, poza siedzibą WORD.

Omówione zostały najważniejsze wnioski z prezentacji przygotowanej przez nieobecnego na spotkaniu Krzysztofa Bandosa, prezesa Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców, nt. metodyki szkolenia młodzieży na kat. AM.

Zaproszony przez organizatorów ekspert, mł. insp. Armand Konieczny, naczelnik Wydziału Nadzoru i Profilaktyki Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, zaprezentował poziomem zagrożeń i wykroczeń osób poruszających się pojazdami kat. AM oraz zjawisko udziału w ruchu bez uprawnień do kierowania.

O przydatności e-learningu wspierającego szkolenia młodzieży jako kandydatów na kierowców mówił Witold Wiśniewski, prezes zarządu Grupy IMAGE. Szczegóły przedstawili twórcy oprogramowania, Marek Nowakowski i Krzysztof Chrobak.

Uczestnicy konferencji zgodzili się z inicjatywą powołania zespołu, który ma zebrać wszystkie wnioski i opracować propozycję koniecznych zmian. Fundacja i gospodarz spotkania przyjęli na siebie rolę depozytariuszy.