Ekspert wyjaśnia

Kasacja lub wniosek o wznowienie postępowania

28 lutego 2014

Pytanie:Zostałem ukarany przez Sąd prawomocnym wyrokiem na wniosek Straży Miejskiej za przekroczenie prędkości, czy można zaskarżyć ten wyrok? (dotyczy zdarzeń przed wejściem w życie ustawy z dnia 11 maja 2007 r. zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z dnia 9 lipca 2007 r., Nr 123 poz. 845)

Odpowiedź: Od prawomocnego wyroku może zostać wniesiona kasacja przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub Prokuratora Generalnego a w sprawach podlegających orzecznictwu sądów wojskowych także Naczelny Prokurator Wojskowy. Można również wystąpić do sądu z wnioskiem o wznowienie postępowania.