Ekspert wyjaśnia

Marek Górny. Krótko w sprawie kodu 69

6 września 2018

Marek Górny. Krótko w sprawie kodu 69
(grafika: Grupa IMAGE)

Pytanie Czytelnika: Witam serdecznie. Jeżeli to nie problem to proszę mi odpowiedzieć czy jeżeli w prawie jazdy na dole jest kod 69 czyli blokada alkoholowa, a mam wbite kategorie A, B1 i B, ale przy żadnej kategorii obok nie mam 69, to czy ten kod obowiązuje na wszystkie kategorie? Wcześniej miałem zatrzymane prawo jazdy kat. B za jazdę po alkoholu. Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam. Czytelnik.

Odpowiedź Eksperta PRAWA DROGOWEGO@NEWS Marka Górnego: Powyższy problem reguluje rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 roku poz. 231 i 2252 oraz 2018.1060, 2018.1062). W §10 ust. 3 pkt 11 „11) ograniczenia – kody określone w przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy, mające zastosowanie do poszczególnych kategorii uprawnień do kierowania pojazdami oraz do kategorii uprawnień nadawanych na podstawie kategorii, której dotyczą kody; jeżeli kod jest identyczny dla wszystkich uzyskanych przez osobę uprawnień, wpisuje się go:

a) we wniosku – tylko w miejscu wyznaczonym do wpisania kodu ogólnego,

b) w prawie jazdy – tylko w ostatnim wierszu tabeli umieszczonej na jego drugiej stronie”.

Zmienione brzmienie punktu 11 obowiązuje z dniem 30 stycznia 2017 r.

Stąd prosty wniosek, że niestety kod wpisany w tej rubryce wymaga posiadania blokady we wszystkich pojazdach jakimi - zgodnie z posiadanymi uprawnieniami - będzie kierował Czytelnik.

Pozdrawiam Marek Górny

Przywołane akty prawne:

* Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (2016.231)

* Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (2016.2252).

Marek Górny, specjalista ds. szkolenia, autor książek (fot. ze zbiorów Autora)