Statystyka

Wypadki z udziałem „anglików”

6 września 2018

Wypadki z udziałem „anglików”
(fot. Jolanta Michasiewicz)

W imieniu resortu spraw wewnętrznych i administracji sekretarz stanu Jarosław Zieliński udzielił odpowiedzi na zapytanie poselskie w sprawie użytkowania na terenie Polski samochodów z układem kierowniczym umieszczonym po prawej stronie. Posłanka Urszula Pasławska zadała pytanie: Czy są statystyki dotyczące wypadków z udziałem wyżej wymienionych samochodów, zwłaszcza w warunkach słabej widoczności i podczas wyprzedzania na wąskiej drodze? Jeżeli tak, to jak kształtują się wyżej wymienione statystyki?

Odpowiadający przypomniał, iż w dniu 15 sierpnia 2015 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. poz. 1077), którego przepisy dopuściły możliwość rejestracji pojazdu z kierownicą po prawej stronie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Natomiast dane statystyczne przygotowała Komenda Główna Policji. Zostały one wygenerowane z Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji i obejmują okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 9 sierpnia 2018 roku:

Minister podsumowuje: wśród najczęstszych przyczyn wypadków spowodowanych przez pojazd z kierownicą po prawej stronie należy wymienić: niedostosowanie prędkości do warunków ruchu (2016 rok - 6 wypadków, 2017 rok - 7 wypadków, 2018 rok - 2 wypadki) oraz nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu (2016 rok - 4 wypadki, 2017 rok - 3 wypadki, do dnia 9 sierpnia 2018 roku - 2 wypadki). Pozostałe przyczyny to m.in. niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami, nieprawidłowe wymijanie, cofanie i wyprzedzanie, a także zmęczenie lub zaśnięcie. Do wypadków drogowych z udziałem pojazdów z kierownicą po prawej stronie dochodzi najczęściej na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej (2016 rok - 30 wypadków, 2017 rok - 25, do dnia 9 sierpnia 2018 roku - 8 wypadków). (jm)