Ekspert wyjaśnia

Mariusz Sztal opowiada na nasze pytania o tzw. punkty karne i ich redukcję po 4 czerwca 2018

5 stycznia 2018

Mariusz Sztal opowiada na nasze pytania o tzw. punkty karne i ich redukcję po 4 czerwca 2018
Mariusz Sztal (Introduction to Higher Level sp. z o.o.), ekspert BRD, b. egzaminator i kierownik wydziału szkoleń i BRD w WORD, instruktor nauki jazdy, wykładowca na kursach dla kandydatów na egzaminatorów i instruktorów nauki Jazdy (fot. Jolanta Michasiewicz)

Jak jest? Wiemy wszyscy: przed „uzyskaniem” kompletu 24. tzw. punktów karnych kierowca zapisuje się na szkolenie z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego (sześć godzin i wydane 300 pln, kurs najczęściej w sobotę lub w tygodniu, ale w godzinach popołudniowych), dzięki któremu jednorazowo likwidowane jest mu 6. punktów. To możliwość raz na sześć miesięcy. Czyli w ciągu roku kierowca może uczestniczyć w dwóch takich kursach i pozbyć się 12. punktów. Jedyny warunek jaki trzeba spełnić, aby skorzystać z takiej możliwości, to mieć prawo jazdy dłużej niż 1 rok. Inna grupa to kierowcy, którzy „zdobywają” swoje 24. punkty, natychmiast zapisują na egzamin i odzyskują prawo jazdy. Wyspecjalizowani z łatwością zdawali egzamin i zamiast wydawać 300 zł i „kasować” jedynie 6 punktów wydawali 170 zł i kasowali wszystkie. Gdyby nie konieczność wizyt u lekarza i psychologa to pewnie chętnych byłoby więcej, bo byłoby szybciej i taniej, a tak to jednak jest droższe rozwiązanie i bardziej uciążliwe.

Jak będzie i od kiedy? Z dużym prawdopodobieństwem 4 czerwca 2018 r. zaczną obowiązywać nowe zasady. Jedni powątpiewają czy to pewna data, inni uzasadniają, że nowy system po prostu misi zacząć działać, także ze względu na unijne dotacje, które otrzymaliśmy na jego budowę. Mowa oczywiście o systemie informatycznym CEPiK 2.0. Pamiętajmy jednak, że ustawodawca umie procedować błyskawicznie i w związku z ta praktyką nie podejmujemy się wróżenia z fusów. Zakładamy, że bez kłopotów system ruszy w terminie i treści jakie znamy na dzień dzisiejszy. Sprawne działanie tej ogromnej bazy danych o kierowcach, pojazdach itd. jest niezbędne, aby nowe przepisy mogły być egzekwowane.

O odpowiedź na kilka ważnych pytań poprosiliśmy eksperta z zakresu bezpieczeństwa roku drogowego, byłego instruktora, wykładowcę i egzaminatora Mariusza Sztala.

***

Redakcja tyg. PRAWO DROGOWE@NEWS: Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (2011.30.151 z późn. zm.) w nowelizacji wchodzącej w życie z dniem 4 czerwca br., a dotyczącej tzw. punków karnych, niesie zasadnicze zmiany. Kierowca, który przekroczy ich dopuszczalną liczbę (ta bez zmian) czyli 24 pkt. - nie straci uprawnień, a zostanie skierowany na obowiązkowy kurs reedukacyjny. Szkolenie będzie trwało cztery dni, każdego po siedem godzin, organizowane wyłącznie w dni robocze, przewidziany koszt to 500 pln. Ten kurs będzie można odbyć tylko raz na pięć lat. W tym czasie kierowca posiada ważny dokument i nadal jest uczestnikiem ruchu drogowego?

Mariusz Sztal: Właśnie tak. Po 4. czerwca 2018 r. kierowca, który przekroczy limit 24. punktów karnych nie straci prawa jazdy, ale zostanie skierowany na specjalny kurs reedukacyjny. Powtórzę - prawo jazdy zachowa. Jeżeli jednak w terminie 30 dni, od doręczenia decyzji o skierowaniu na szkolenie, nie weźmie w nim udziału, wówczas starosta wyda decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy. Łącznie z czasem trwania samego kursu, nie może to być czas dłuższy niż 6. tygodni od daty wydania decyzji. Kurs - jak to zostało powiedziane - ma trwać 4 dni robocze po 7 godzin, czyli łącznie 28 godzin. Kierowca może w nim uczestniczyć raz na pięć lat. Na ten sam kurs będą kierowane osoby, które popełniły wykroczenia w warunkach okresu próbnego.

Redakcja tyg. PRAWO DROGOWE@NEWS: Idziemy dalej. Nasz przykładowy kierowca niestety jest piratem drogowym. I w kolejnym roku także „zebrał” 24. punkty? Czy tym razem straci uprawnienia? Zapytam precyzyjnie: - Od razu je straci? I czy straci uprawnienia w zakresie wszystkich posiadanych kategorii?

Mariusz Sztal: Oczekujące na wejście w życie 4 czerwca br. przepisy określają, że w sytuacji przekroczenia tego limitu 24. punktów karnych, kierowca straci uprawnienia. Podkreślmy - utraci je we wszystkich posiadanych kategoriach prawa jazdy. A ich odzyskanie stanie się możliwe dopiero po odbyciu właściwego kursu w ośrodku szkolenia kierowców i sprawdzeniu kwalifikacji, czyli po zdanym egzaminie państwowym w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego. Będzie traktowany tak samo jak kandydaci na kierowców przystępujący do szkolenia i egzaminu po raz pierwszy. I to jeszcze nie wszystko. Przez dwa lata po otrzymaniu uprawnień, będzie podlegał prawom okresu próbnego.

Redakcja tyg. PRAWO DROGOWE@NEWS: Łącznie z zielonym listkiem?

Mariusz Sztal: Tak. Identycznie jak każdy młody kierowca. Właśnie tak będzie traktowany nawet kierowca z wieloletnim stażem. Przez pierwsze osiem miesięcy, od wydania uprawnień, będzie musiał też jeździć z zielonym listkiem. Oznaczeniem przyklejonym na przedniej i tylnej szybie każdego pojazdu, którym będzie kierował. Będą go obowiązywały także wszystkie pozostałe ograniczenia. Prędkości jazdy: obszar zabudowany do 50 km/godz.; poza nim - 80 km/godz., na autostradach i drogach ekspresowych - do 100 km/godz. - nawet jeżeli znaki pozwalają jechać szybciej. W okresie pomiędzy 4. a 8. miesiącem od uzyskania prawa jazdy, obowiązkowe - także dla niego - będzie jedno szkolenie teoretyczne (w WORD) i jedno praktyczne (na obiektach ODTJ).

Redakcja tyg. PRAWO DROGOWE@NEWS: A jednocześnie w ciągu tych pięciu lat „będzie na cenzurowanym”? Czy dobrze rozumiem, że jeżeli w każdym kolejnym roku nasz pirat drogowy „uzyska” kolejne 24. punkty, to co roku (liczonego od daty pierwszego wykroczenia) będzie musiał odbyć szkolenie, zdać egzamin teoretyczny i praktyczny i jeździć z zielonym listkiem itd., a okres próbny będzie się kumulował?

Mariusz Sztal: Wyjaśnię na przykładzie, bo media niestety podają wiele mylnych interpretacji takiej sytuacji. Po pierwszym przekroczeniu 24. punktów i odbyciu szkolenia, osoba będzie „na cenzurowanym” przez kolejne 5 lat. Ważność punktów karnych nie ulega zmianie - dalej są ważne przez rok od popełnienia wykroczenia. Zwracam uwagę - nie do końca roku kalendarzowego, ale 12. miesięcy od dnia popełnienia wykroczenia. Zatem jeśli w trakcie kolejnych 5 lat zdarzy się, że ilość tych ważnych punktów przekroczy 24. to wówczas posiadane uprawnienia zostaną cofnięte a „pirat” trafi na poziom „0”.

Redakcja tyg. PRAWO DROGOWE@NEWS: Podsumujmy - czyli chyba jednak łatwiej będzie stracić prawo jazdy?

Mariusz Sztal: Policjant jednorazowo będzie mógł ukarać kierowcę maksymalnie 10. punktami karnymi i to niezależnie od liczby popełnionych wykroczeń. Dotychczas - zgodnie z obowiązującymi od 2003 r. przepisami - punkty się sumowały. Po 4. Czerwca br. nasz przykładowy pirat drogowy pierwszy raz po uzyskaniu 24. punktów zostanie jedynie skierowany na kurs reedukacyjny. Czyli tu ustawodawca potraktował kierowcę łagodniej. Jednak pamiętajmy, że nie będzie mógł co pół roku obniżyć swojego stanu posiadania tzw. punktów karnych o 6. I w tej sytuacji już czeka go jedynie ponowna procedura: kurs, egzamin, okres próbny - to jednak trudniej, ale będzie 5-cio letni czas na refleksje.

Dziękuję za odpowiedzi i wyjaśnienia.

Pytania zadała Jolanta Michasiewicz, red. nacz. tyg. PRAWO DROGOWE@NEWS

Szanowni Czytelnicy, pytajcie - odpowiemy. Piszcie: e-mail: tygodnik@prawodrogowe.pl