Legislacja

Pobór opłat na autostradach w ręku ITD

5 stycznia 2018

Pobór opłat na autostradach w ręku ITD
Konferencja prasowa w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, 4 stycznia 2018 r. (od lewej) Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury i budownictwa, Alvin Gajadhur, Główny Inspektor Transportu Drogowego oraz Jacek Gryga, p.o. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad (fot. MIB)

Zapewnienie ciągłości realizacji zadań obsługi Krajowego Systemu Poboru Opłat (KSPO) przez organ administracji państwowej, większa elastyczność systemu i optymalizacja kosztów jego funkcjonowania oraz zwiększenie bezpieczeństwa danych wrażliwych dotyczących użytkowników dróg i przewożonych towarów – to główne cele zmiany przepisów w sprawie poboru opłat. 3 stycznia 2018 r. w Dzienniku Ustaw została opublikowana nowelizacja ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw z 8 grudnia 2017 r. Zmienione regulacje przenoszą zadania związane z poborem opłaty elektronicznej oraz opłat za przejazd autostradą od Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) do Głównego Inspektora Transportu Ruchu Drogowego (GITD). Podstawą do zmiany przepisów był projekt przygotowany przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa. Obecny na konferencji w MIB p.o. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad Jacek Gryga podkreślił, że dotychczasowa współpraca pomiędzy GDDKiA i GITD będzie kontynuowana przy przejmowaniu KSPO. Dodał także, że z uwagi na wejście w życie przepisów znowelizowanej ustawy o drogach publicznych, prowadzony przez GDDKiA przetarg na wyłonienie wykonawcy KSPO zostanie unieważniony.

- Decyzja o przejęciu KSPO przez podmiot publiczny wynika z konieczności zapewnienia ciągłości funkcjonowania i lepszego wykorzystania jego potencjału, a także z konieczności zapewnienia większego bezpieczeństwa danych, które są pozyskiwane w ramach obsługi systemu. Chodzi także o zwiększenie elastyczności KSPO i jego wykorzystanie do realizacji zadań, które prowadzi Minister Finansów, mających na celu uszczelnienie systemu podatkowego - powiedział 4 stycznia 2018 r. minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk podczas konferencji zorganizowanej w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa.

- Mamy przygotowywany harmonogram prac koniecznych do skutecznego przejęcia systemu poboru opłat. ITD od 2011 r. zajmuje się nadzorem nad szczelnością KSPO, zmiana przepisów spowoduje przejęcie pełnej kontroli nad poborem opłat. Inspekcja i jej pracownicy mają doświadczenie w budowie i utrzymaniu systemów teleinformatycznych. Zrealizowaliśmy dotychczas wiele projektów mających fundamentalne znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego – powiedział Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur.

Korzyści z przejęcia KSPO przez GITD. Kolejną z zalet wprowadzonych przepisów jest zapewnienie możliwości lepszego wykorzystania potencjału KSPO i jego integracji z innymi systemami teleinformatycznymi. Zadania administracji publicznej, takie jak: monitoring przewozu drogowego towarów, stwierdzanie i sankcjonowanie naruszeń dot. przejazdów pojazdami nienormatywnymi czy kontrola zezwoleń wydawanych dla przewoźników zagranicznych, będą mogły być wykonywane efektywniej.

GITD będzie wykonywał nowe zadania samodzielnie (ewentualnie z pomocą innych podmiotów z sektora publicznego). Zakres czynności powierzonych podmiotom trzecim będzie ograniczony do niezbędnego minimum.

Harmonogram prac związanych z przejęciem KSPO. Znowelizowana ustawa wejdzie w życie 3 listopada 2018 r. Wyjątkiem są przepisy, które umożliwią GITD podjęcie czynności niezbędnych do sprawnego przejęcia elektronicznego systemu poboru opłat. Dzięki temu rozpoczęcie procesu przejmowania systemu poboru opłat przez GITD będzie mogło rozpocząć się niezwłocznie.

Opracowany harmonogram prac związanych z przejęciem KSPO został podzielony na etapy i zakłada m.in. realizację procesu przejęcia KSPO po określeniu podziału zadań między GITD a innymi podmiotami, organizację współpracy z GDDKiA, budowę zasobów kadrowych i przygotowanie GITD do przejęcia KSPO, przeprowadzenie zamówień publicznych na częściową obsługę systemu oraz doradztwo techniczne i prawne, a także realizację prac związanych z przejęciem danych KSPO.

GITD – doświadczony podmiot publiczny. Główny Inspektor Transportu Drogowego ma doświadczenie w organizacji budowy i utrzymania systemów teleinformatycznych. W ostatnich latach GITD realizował wiele projektów, które mają szczególne znaczenie dla zwiększenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym i eliminowania nieuczciwych praktyk na rynku transportowym. W ramach GITD obecnie funkcjonuje kilka systemów informatycznych dedykowanych do wsparcia realizacji ustawowych zadań organu, tj. Centralna Ewidencja Naruszeń, Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego, iSEPO oraz Centrum Przetwarzania Danych CANARD. (MIB)