Ekspert wyjaśnia

Organizacja ruchu na rondzie

2 marca 2008

Pytanie: Chciałem się zapytać o organizację ruchu na rondzie przy ulicy Bałtyckiej. Czy jest to zgodne z przepisami ruchu drogowego, aby kierujący pojazdem zjeżdżał z ronda trzecim zjazdem cały czas poruszając się prawym, zewnętrznym pasem?
Odpowiedź: Generalna zasada jest taka, że pas zewnętrzny służy do opuszczenia ronda najbliższym zjazdem. Jeśli zjeżdżamy drugim, trzecim lub czwartym zjazdem, należałoby trzymać się wewnętrznego pasa i zmieniać go na zewnętrzny dopiero przed zjazdem, którym chcemy opuścić skrzyżowanie. Ale uwaga, zmieniając pas na rondzie musimy ustąpić pierwszeństwa tym, którzy nim jadą. Chyba, że znaki poziome pokazują inaczej.

Odpowiedzi udzielił:asp. Andrzej Reszka z Wydziału Prewencji Ruchu Drogowego

Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie