Ekspert wyjaśnia

Parkowanie na trawniku jest wykroczeniem!

26 kwietnia 2022

Parkowanie na trawniku jest wykroczeniem!
Parkujący na trawnikach popełniają wykroczenie, które podlega karze grzywny do 1000 złotych albo karze nagany (fot. Jolanta Michasiewicz)

Pięknie zieleniły się nasze trawniki. Dbamy o nie, walczymy o każdy ich fragment, a tu… „pan właściciel” postanawia, że będzie właśnie tu parkował swój pojazd. Aut coraz więcej, parkingów nie przybywa w tej samej proporcji. I dlatego wzmiankowany „pan właściciel” postanawia postawić swoje cudo na trawniku. Wstyd! Może on nie wie, więc przypominamy: PARKOWANIE NA TRAWNIKU JEST WYKROCZENIEM!

Kodeks wykroczeń. Parkowanie na trawniku jest wykroczeniem związanym z niszczeniem zieleni. Cytujemy w pełnym brzmieniu: Rozdział XVII. Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego. Art. 144. § 1. Kto na terenach przeznaczonych do użytku publicznego niszczy lub uszkadza roślinność lub też dopuszcza do niszczenia roślinności przez zwierzęta znajdujące się pod jego nadzorem albo na terenach przeznaczonych do użytku publicznego depcze trawnik lub zieleniec w miejscach innych niż wyznaczone dla celów rekreacji przez właściwego zarządcę terenu, podlega karze grzywny do 1000 złotych albo karze nagany. § 2. Kto usuwa, niszczy lub uszkadza drzewa lub krzewy stanowiące zadrzewienie przydrożne lub ochronne albo żywopłot przydrożny, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. § 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 lub 2 można orzec nawiązkę do wysokości 500 złotych.

Strażnicy miejscy dodają: - Jeśli jednak naruszenie prawa jest rażące, kierowany jest wniosek o ukaranie do sądu, a ten może orzec wyższą karę.

Nieprawidłowe parkowanie. Kierowcy usprawiedliwiają swoje zachowanie. Mówią: „zabrakło miejsca na parkingu”, „musi gdzieś pozostawić swój samochód”, „to proszę wskazać gdzie mam zaparkować” itd. - to ci parkujący na trawniku. Za policjantami przypomnijmy inne sytuacje, gdy dochodzi do nieprawidłowego parkowania:

- parkowania za znakiem B-35 (zakaz postoju) i B-36 (zakaz zatrzymywania się),

- parkowania w obrębie obowiązywania linii ciągłej,

- parkowania mniej niż 10 m od znaku lub przejścia dla pieszych

- parkowania przy lewej krawędzi jezdni,

- parkowania na pasie między jezdniami,

- parkowania mniej niż 15 metrów od słupka wyznaczającego przystanek lub na przystanku z zatoką,

- parkowania w okolicy punktów krańcowych wysepki,

- parkowania na drodze dla rowerów lub pasie dla rowerów,

- niewłaściwego parkowania na chodniku ( zgodnie z art. 47. stawy prawo o ruchu drogowym 1. Dopuszcza się zatrzymanie lub postój na chodniku kołami jednego boku lub przedniej osi pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t, pod warunkiem że:

1) na danym odcinku jezdni nie obowiązuje zakaz zatrzymania lub postoju;

2) szerokość chodnika pozostawionego dla pieszych jest taka, że nie utrudni im ruchu i jest nie mniejsza niż 1,5 m;

3) pojazd umieszczony przednią osią na chodniku nie tamuje ruchu pojazdów na jezdni.

- parkowania utrudniającego wjazd lub wyjazd.

Co zrobić? Istnieje możliwość zgłoszenia wykroczenia niszczenia zieleni jak i nieprawidłowego parkowania za pomocą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, każde zgłoszenie zostanie zweryfikowane i jeżeli zostanie potwierdzone sprawca poniesie konsekwencje prawne - wyjaśniają i zachęcają policjanci. Róbmy to, niech trawniki i inne zielone miejsca - będące przecież naszą wspólną własnością - cieszą nasze oczy. Trawnik to nie parking! Nie możemy godzić się z takim postępowaniem! (jm)