Legislacja

Po raz kolejny w sprawie stawek tzw. kilometrówki

27 kwietnia 2022

Po raz kolejny w sprawie stawek tzw. kilometrówki
Mirosław Suchoń, poseł na Sejm RP (fot. Jolanta Michasiewicz)

Upłynęło tylko kilka dni, a w Sejmie już pojawia się kolejna interpelacja w sprawie stawek tzw. kilometrówki. Tym razem poseł Mirosław Suchoń pyta ministra finansów: - Czy ministerstwo zna problem braku regulacji opłat za tzw. kilometrówki i obowiązujących niezmiennie od 2007 r. stawek zwrotu kosztów za używanie prywatnych pojazdów do celów służbowych?

Do posła Mirosława Suchonia zwróciła się grupa obywateli w sprawie podjęcia działań w kierunku zmiany treści rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 23 października 2007 r. w zakresie urealnienia stawek dotyczących zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów, tzw. kilometrówki, obowiązujących od 2007 r. [kliknij]. W przywołanym rozporządzeniu minister wyznaczył, iż koszty używania pojazdów niebędących własnością pracodawcy do celów służbowych pokrywa pracodawca według stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, które nie mogą być wyższe niż: dla samochodu osobowego: o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 - 0,5214 zł i o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 - 0,8358 zł. Minęło czternaście lat, rozporządzenie nie zostało znowelizowane, stawki bez zmian. A przecież: - W ostatnich latach nastąpił znaczący wzrost kosztów związanych z eksploatacją pojazdów. Wzrost ten dotyczy wszystkich obszarów związanych z użytkowaniem pojazdów - kosztów zakupu pojazdów (o kilkadziesiąt procent!), ubezpieczenia, serwisu, części zamiennych. Dodatkowo wprowadzane obecnie przez rząd rozwiązania spowodują silną presję na wzrost cen usług i materiałów związanych z użytkowaniem pojazdów - co podkreśla poseł. M. Suchoń dodaje: - Należy podkreślić, że specyfika pracy i konieczność mobilności pracowników, zwłaszcza leśników i listonoszy, wymaga od nich użytkowania pojazdów prywatnych do zadań służbowych, a obecna sytuacja budzi w nich uzasadnioną irytację na rząd.

Wobec tej sytuacji do ministra finansów skierowane zostały następujące ważne pytania:

1. Z jakich powodów podczas posiedzenia Komisji Infrastruktury w dniu 01.10.2018 r. ministerstwo zmierzało do odrzucenia projektu ustawy (druk nr 819) regulującego stawki tzw. kilometrówki, pomimo zapewnień o zmianie w rozporządzeniu dla omawianej kwestii?

2. Dlaczego podczas podejmowania decyzji o niepodwyższaniu stawek ministerstwo zbagatelizowało wyniki analiz Instytutu Transportu Drogowego i Ministerstwa Infrastruktury (!), które miały potwierdzać zasadność wprowadzenia zmian w rozliczaniu tzw. kilometrówki?

3. W jakim terminie ministerstwo planuje podjęcie działań zmierzających do urealnienia obowiązujących od 14 lat stawek tzw. kilometrówki oraz zasad rozliczania prywatnych pojazdów wykorzystywanych w państwowej służbie?

4. Czy ministerstwo przygotowało projekt zmiany ww. rozporządzenia, który pozwoli na uaktualnienie obowiązujących od 2007 r. stawek tzw. kilometrówki o wskaźniki inflacji w latach 2007-2021, którego skumulowana wartość wynosi ok. 30%?

Wspólnie czekamy na odpowiedź. (jm)