Ekspert wyjaśnia

Postój taksówek, wiemy gdzie się zaczyna, a gdzie kończy

4 kwietnia 2022

Postój taksówek, wiemy gdzie się zaczyna, a gdzie kończy
Grafika z: Projekt Rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (tekst rozporządzenia) [kliknij]

Mamy projekty zmian rozporządzeń odnoszących się do odcinka drogi przeznaczonego na postój taksówek. Nowe rozwiązania mają być znacznie czytelniejsze. Rozszerzone będą znaczenia i zakres obowiązywania znaku D-19 i jednocześnie ograniczony zakres obowiązywania znaku D-20.

W projektowanym § 53 rozporządzenia o znakach i sygnałach drogowych postanowiono uporządkować znaczenia i zakresu obowiązywania znaków D-19 i D-20. Obecnie znaczenie i zakres obowiązywania znaku D-19, odnoszący się do odcinka drogi przeznaczonego na postój taksówek, w przypadku braku odwołania znaku D-19 znakiem D-20, ujęty jest w ust. 2 w § 53, który określa znaczenie i zakres obowiązywania znaku D-20. Taka sytuacja powoduje, że kierujący pojazdem, chcąc określić długość odcinka drogi przeznaczonego na postój taksówek, w przypadku braku w organizacji ruchu znaku D-20 musi korzystać z normy prawnej wynikającej właśnie ze znaczenia tego znaku. W ocenie projektodawcy przepisy te będą znacznie czytelniejsze, gdy długość odcinka drogi przeznaczonego na postój taksówek wynikać będzie ze znaku D-19, który oznacza początek miejsca przeznaczonego na postój taksówek. Z tych też względów projekt rozszerza znaczenie i zakres obowiązywania znaku D-19, a jednocześnie ogranicza zakres obowiązywania znaku D-20.

Opisana regulacja znalazła swoje miejsce w opublikowanym 30 marca br. projekcie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych [kliknij], ale także opublikowanym dwa dni później - 1 kwietnia projekcie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach [kliknij].

Nowe ustępy 1 i 2 w § 53 otrzymują brzmienie: „1. Znak D-19 „postój taksówek” oznacza miejsce przeznaczone na postój taksówek, z wyjątkiem taksówek zajętych. Znak D-19 obowiązuje do miejsca ustawienia znaku D20 "koniec postoju taksówek". Jeżeli na postoju taksówek nie umieszczono znaku D-20, znak D-19 obowiązuje na odcinku 20 m od miejsca jego ustawienia. 2. Znak D-20 „koniec postoju taksówek” oznacza miejsce, w którym kończy się postój taksówek.”. (jm)