Ekspert wyjaśnia

Samochód oklejony jak lustro

12 lutego 2012

 5c86f45800b656ce3ff3ca335bfc7ef292b78f6c

(Fot.: PD@N 416-43)

Pytanie:Czy wolno poruszać się w Polsce samochodem w kolorze chromu (prawie jak lustro)?

Odpowiedź:W obecnych uregulowaniach prawnych związanych z ruchem pojazdów na drodze brak jest odniesienia do kryteriów jakim powinien odpowiadać kolor nadwozia pojazdu samochodowego z wyjątkiem określonych specyficznych grup pojazdów (niektóre pojazdy uprzywilejowane, pojazdy pomocy drogowej itp.).

Należy jednak podkreślić, że art. 66 ust. 1 pkt.1 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.- Prawo o ruchu drogowym nakazuje, aby pojazd uczestniczący w ruchu był tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego nie zagrażało bezpieczeństwu zarówno osób nim jadących, jak i innych uczestników ruchu. Wygląd nadwozia pojazdu na powyższym foto, nasuwa uzasadnione przypuszczenie, iż odbijające się promienie światła mogą oślepiać innych użytkowników ruchu stwarzając realne zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.