homologacja części pojazdu
Bariery, przesłony i inne montowane w pojazdach. Opinia Kazimierza Opoki
Ekspert wyjaśnia

Bariery, przesłony i inne montowane w pojazdach. Opinia Kazimierza Opoki

28 kwietnia 2020

Zagadnienie bezpieczeństwa w czasach epidemii jest zasadniczym. Wszyscy wiemy o obowiązku używania maseczek ochronnych, ale nawet tu mamy własne oceny. Podobnie w zakresie prób zwiększenia bezpieczeństwa poprzez montowanie w pojazdach przegród ochronnych, przysłon, barier i innych. Mówimy oczywiście o pojazdach komunikacji miejskiej, ale także pojazdach szkoleniowych itp. Dziś opinia biegłego sądowego Kazimierza Opoki.

Projekt dot. urządzeń nieporuszających się po drogach
Legislacja

Projekt dot. urządzeń nieporuszających się po drogach

19 lutego 2020

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o systemach homologacji typu UE i nadzoru rynku silników spalinowych przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach.

Resort w sprawie homologacji
Legislacja

Resort w sprawie homologacji

24 czerwca 2013

Informacja Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie homologacji Z dniem 22 czerwca 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 października 2012 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1448), jako konsekwencja wdrożenia do...

Kolejne rozporządzenia homologacyjne opublikowane
Legislacja

Kolejne rozporządzenia homologacyjne opublikowane

11 kwietnia 2013

* w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za udzielenie i uznanie dopuszczenia jednostkowego pojazdu (2013.445)....

Nowela ustawy - Prawo o ruchu drogowym u prezydenta
Legislacja

Nowela ustawy - Prawo o ruchu drogowym u prezydenta

11 października 2012

Do Kancelarii Prezydenta RP przesłany został uchwalony w dniu 10 października 2012 r. tekst ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Przypomnijmy tekst rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw procedowany był od 27...

Homologacja przegłosowana
Legislacja

Homologacja przegłosowana

10 października 2012

Na swoim 23. posiedzeniu Sejmu RP VII kadencji odbyło się trzecie czytanie i ostatecznie posłowie przegłosowali przyjęcie noweli ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Przypomnijmy chodzi w niej o dostosowanie polskich przepisów do unijnych zasad dotyczących homologacji pojazdów i ich części -...

Komisja Infrastruktury rozpatrzyła poprawkę do ustawy homologacyjnej
Legislacja

Komisja Infrastruktury rozpatrzyła poprawkę do ustawy homologacyjnej

26 września 2012

(Fot.: PD@N 443-49) Komisja Infrastruktury Sejmu RP, obradująca pod przewodnictwem posła Zbigniewa Rynasiewicza, przewodniczącego Komisji, zrealizowała porządek dzienny w którym jednym z punktów było rozpatrzenie poprawki zgłoszonej w czasie drugiego czytania do projektu ustawy...

Sejm debatował nad nowelą ustawy - Prawo o ruchu drogowym
Legislacja

Sejm debatował nad nowelą ustawy - Prawo o ruchu drogowym

26 września 2012

W trakcie obrad 22. posiedzenia Sejmu RP VII kadencji, zgodnie z porządkiem dziennym. Debatowano nad sprawozdaniem Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (potocznie nazywanej “ustawą homologacyjną”)....

Obowiązek homologacji części samochodowych?
Legislacja

Obowiązek homologacji części samochodowych?

1 sierpnia 2012

Piotr Tomański złożył interpelację nr 6985 w sprawie nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym, wprowadzającej w życie europejską dyrektywę 2007/46/WE dotyczącą homologacji pojazdów i części motoryzacyjnych. Odpowiedzi udzieli minister transportu, budownictwa i gospodarki morskiej....

Nowa wersja projektu ustawy zmieniającej - Prawo o ruchu drogowym
Legislacja

Nowa wersja projektu ustawy zmieniającej - Prawo o ruchu drogowym

27 marca 2012

Redakcja ePD (elektroniczne PRAWO DROGOWE) przygotowała kolejną aktualizację zbioru, a w nim: Aktualizacja zbioru ePrawoDrogowe wg stanu prawnego na 27.4.2012 r. Projekty aktów prawnych Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie...

Rada Ministrów o zmianach w kodeksie drogowym
Legislacja

Rada Ministrów o zmianach w kodeksie drogowym

27 marca 2012

Na swoim posiedzeniu Rada Ministrów zatwierdziła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Komunikat: Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw przedłożony przez ministra transportu, budownictwa i...

Samochód oklejony jak lustro
Ekspert wyjaśnia

Samochód oklejony jak lustro

12 lutego 2012

(Fot.: PD@N 416-43) Pytanie:Czy wolno poruszać się w Polsce samochodem w kolorze chromu (prawie jak lustro)? Odpowiedź: W obecnych uregulowaniach prawnych związanych z ruchem pojazdów na drodze brak jest odniesienia do kryteriów jakim powinien odpowiadać kolor nadwozia...

Zmiany w rozporządzeniu w sprawie homologacji
Legislacja

Zmiany w rozporządzeniu w sprawie homologacji

21 października 2011

Opublikowano rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep. Zmiany dotyczą pojazdów...

Nowy projekt zmian w ustawie - Prawo o ruchu drogowym
Legislacja

Nowy projekt zmian w ustawie - Prawo o ruchu drogowym

14 lipca 2011

Do rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów Ministerstwo Infrastruktury skierowało projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (projekt ustawy zastępuje projekt ustawy o dopuszczeniu pojazdów do ruchu drogowego w zakresie implementowania...

Jednolity akt dot. homologacji systemów oświetlenia
Legislacja

Jednolity akt dot. homologacji systemów oświetlenia

24 sierpnia 2010

W Dzienniku Urzędowym UE L Nr 222 opublikowano kolejny regulamin - regulamin nr 123 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - jednolite przepisy dotyczące homologacji systemów adaptacji oświetlenia głównego (AFS) w pojazdach...

I jednolite przepisy w sprawie homologacji
Legislacja

I jednolite przepisy w sprawie homologacji

31 lipca 2010

W Dzienniku Urzędowym UE opublikowano akty przyjęte przez organy utworzone na mocy umów międzynarodowych: - Regulamin nr 69 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy...

Regulaminy dot. homologacji świateł
Legislacja

Regulaminy dot. homologacji świateł

14 czerwca 2010

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L w dniu 12.6.2010 opublikowane zostały akty utworzone na mnocy umów międzynarodowych: - Regulamin nr 7 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów zjednoczonych (EKG ONZ) – jednolite...

Homologacja pojazdów o dużej ładowności
Legislacja

Homologacja pojazdów o dużej ładowności

18 lipca 2009

W Dz. U. UE L opublikowano rozporządzenie Parlamentu Europejskiego Homologacja typu pojazdów silnikowych i silników w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z pojazdów ciężarowych o dużej ładowności (Euro VI) oraz dostęp do informacji dotyczących naprawy i obsługi...

Sprostowane przepisy dotyczące zespołów pojazdów
Legislacja

Sprostowane przepisy dotyczące zespołów pojazdów

11 maja 2007

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowane zostało sprostowanie do regulaminu nr 55 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji mechanicznych części sprzęgających zespołów pojazdów (Dz. U. L 373...