homologacja części pojazdu
Ustawa o homologacji teraz do podpisu
Legislacja

Ustawa o homologacji teraz do podpisu

18 kwietnia 2023

W Sejmie posłowie rozpatrzyli Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o uchwale Senatu w sprawie ustawy o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia (druki nr 2975, 3110 i 3124). W dokumencie Senatu 37. poprawek. Sejm część z nich przyjął.

Obowiązkowa apteczka? Senator zaproponował poprawkę w procedowanej ustawie
Legislacja

Obowiązkowa apteczka? Senator zaproponował poprawkę w procedowanej ustawie

4 kwietnia 2023

W kodeksie drogowym mamy przepis zobowiązujący nas do udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych, jednocześnie ta sama ustawa nie przewiduje obowiązku wyposażenia pojazdu w apteczki (obok trójkąta ostrzegawczego i gaśnicy). Resort infrastruktury wielokrotnie rekomendował dobrowolność w tym zakresie. Senator Wojciech Konieczny zaproponował wpisanie takiego zobowiązania do ustawy.

Ustawa o systemie homologacji pojazdów już w Senacie
Legislacja

Ustawa o systemie homologacji pojazdów już w Senacie

14 marca 2023

W Sejmie odbyło się głosowanie nad rządowym projektem ustawy o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia. Uchwalonym aktem zmienione będą ustawy: ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym, ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym oraz ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Ustawa trafiła do Senatu RP.

Rada Ministrów przyjęła projekt zmian w systemie homologacji pojazdów
Legislacja

Rada Ministrów przyjęła projekt zmian w systemie homologacji pojazdów

11 stycznia 2023

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia, przedłożony przez Ministra Infrastruktury. Nowelizacja ma na celu stworzenie jednolitych i przejrzystych przepisów w projektowanym zakresie homologacji typu pojazdów oraz ich przedmiotów wyposażenia i części spójnych z prawem międzynarodowym.

Homologowany ogranicznik prędkości obowiązkowy
Legislacja

Homologowany ogranicznik prędkości obowiązkowy

22 listopada 2021

W minionym tygodniu odbyło się 42. posiedzenie Sejmu RP (16 i 17 listopada 2021 r.). W porządku obrad umieszczono i zrealizowano punkt dotyczący uchwały Senatu RP w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym (druk nr 1718 oraz druk nr 1735). Sprawozdanie z posiedzenia sejmowej Komisji Infrastruktury złożył poseł Aleksander Mrówczyński. Sejm przyjął przegłosował.

Nowelizacja o homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia
Legislacja

Nowelizacja o homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia

18 października 2021

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców opublikowało krytyczne uwagi Rzecznika MŚP do rządowego projektu ustawy o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia. - Jeśli zapowiadane regulacje będą obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., ucierpią na tym nie tylko przedsiębiorcy z branży alternatywnego zasilania pojazdów gazem LPG i CNG, ale też 2,5 miliona ich kontrahentów - właścicieli samochodów napędzanych tym paliwem - ostrzega Adam Abramowicz.

Uchwalono zmianę art. 66, 67 ustawy - Prawo o ruchu drogowym
Legislacja

Uchwalono zmianę art. 66, 67 ustawy - Prawo o ruchu drogowym

15 października 2021

W dniu wczorajszym - drugiego dnia 39. posiedzenia Sejmu RP - odbyło się trzecie czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym (druk nr 1608 i nr 1634). Sejm - 444 głosami, przy jednym przeciwnym - ustawę uchwalił.

Ciężarówka, ciągnik samochodowy i autobus z obowiązkowym homologowanym ogranicznikiem prędkości
Legislacja

Ciężarówka, ciągnik samochodowy i autobus z obowiązkowym homologowanym ogranicznikiem prędkości

12 października 2021

Obradowała sejmowa Komisja Infrastruktury. Odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym (druk sejmowy nr 1608). Zaproponowano doprecyzowanie obowiązujących przepisów określających obowiązek wyposażenia - autobusu, samochodu ciężarowego i ciągnika samochodowego, w homologowany ogranicznik prędkości, ograniczający ich prędkość odpowiednio do 100 km/godz. i 90 km/godz. Komisja będzie rekomendowała projekt.

O systemach homologacji - projekt
Legislacja

O systemach homologacji - projekt

17 sierpnia 2021

Do konsultacji publicznych przekazany został projekt ustawy o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia. Jak uzasadniają autorzy aktu Rządowe Centrum Legislacji nowe przepisy przede wszystkim mają wskazać środki odwoławcze i sankcje w ramach procedur homologacyjnych, są one niezbędne dla zapewnienia zgodności prawodawstwa naszego krajowego z unijnym.

Resort w sprawie przegród
Legislacja

Resort w sprawie przegród

24 maja 2021

Poseł Bogusław Sonik zwrócił się do ministra infrastruktury w sprawie wprowadzenia przesłon oddzielających miejsce dla pasażera w taksówkach. Korzystając z tych rozwiązań analogiczne przegrody chcą montować także inne branże. Autor interpelacji pytał: - Czy ministerstwo planuje wprowadzenie obowiązku stosowania przesłon w samochodach - taksówkach oraz zniesienie powyższych obostrzeń na czas pandemii? Dziś stanowisko resortu.

Bariery, przesłony i inne montowane w pojazdach. Opinia Kazimierza Opoki
Ekspert wyjaśnia

Bariery, przesłony i inne montowane w pojazdach. Opinia Kazimierza Opoki

28 kwietnia 2020

Zagadnienie bezpieczeństwa w czasach epidemii jest zasadniczym. Wszyscy wiemy o obowiązku używania maseczek ochronnych, ale nawet tu mamy własne oceny. Podobnie w zakresie prób zwiększenia bezpieczeństwa poprzez montowanie w pojazdach przegród ochronnych, przysłon, barier i innych. Mówimy oczywiście o pojazdach komunikacji miejskiej, ale także pojazdach szkoleniowych itp. Dziś opinia biegłego sądowego Kazimierza Opoki.

Projekt dot. urządzeń nieporuszających się po drogach
Legislacja

Projekt dot. urządzeń nieporuszających się po drogach

19 lutego 2020

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o systemach homologacji typu UE i nadzoru rynku silników spalinowych przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach.

Resort w sprawie homologacji
Legislacja

Resort w sprawie homologacji

24 czerwca 2013

Informacja Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie homologacji Z dniem 22 czerwca 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 października 2012 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1448), jako konsekwencja wdrożenia do...

Kolejne rozporządzenia homologacyjne opublikowane
Legislacja

Kolejne rozporządzenia homologacyjne opublikowane

11 kwietnia 2013

* w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za udzielenie i uznanie dopuszczenia jednostkowego pojazdu (2013.445)....

Nowela ustawy - Prawo o ruchu drogowym u prezydenta
Legislacja

Nowela ustawy - Prawo o ruchu drogowym u prezydenta

11 października 2012

Do Kancelarii Prezydenta RP przesłany został uchwalony w dniu 10 października 2012 r. tekst ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Przypomnijmy tekst rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw procedowany był od 27...

Homologacja przegłosowana
Legislacja

Homologacja przegłosowana

10 października 2012

Na swoim 23. posiedzeniu Sejmu RP VII kadencji odbyło się trzecie czytanie i ostatecznie posłowie przegłosowali przyjęcie noweli ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Przypomnijmy chodzi w niej o dostosowanie polskich przepisów do unijnych zasad dotyczących homologacji pojazdów i ich części -...

Sejm debatował nad nowelą ustawy - Prawo o ruchu drogowym
Legislacja

Sejm debatował nad nowelą ustawy - Prawo o ruchu drogowym

26 września 2012

W trakcie obrad 22. posiedzenia Sejmu RP VII kadencji, zgodnie z porządkiem dziennym. Debatowano nad sprawozdaniem Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (potocznie nazywanej “ustawą homologacyjną”)....

Komisja Infrastruktury rozpatrzyła poprawkę do ustawy homologacyjnej
Legislacja

Komisja Infrastruktury rozpatrzyła poprawkę do ustawy homologacyjnej

26 września 2012

(Fot.: PD@N 443-49) Komisja Infrastruktury Sejmu RP, obradująca pod przewodnictwem posła Zbigniewa Rynasiewicza, przewodniczącego Komisji, zrealizowała porządek dzienny w którym jednym z punktów było rozpatrzenie poprawki zgłoszonej w czasie drugiego czytania do projektu ustawy...

Obowiązek homologacji części samochodowych?
Legislacja

Obowiązek homologacji części samochodowych?

1 sierpnia 2012

Piotr Tomański złożył interpelację nr 6985 w sprawie nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym, wprowadzającej w życie europejską dyrektywę 2007/46/WE dotyczącą homologacji pojazdów i części motoryzacyjnych. Odpowiedzi udzieli minister transportu, budownictwa i gospodarki morskiej....

Rada Ministrów o zmianach w kodeksie drogowym
Legislacja

Rada Ministrów o zmianach w kodeksie drogowym

27 marca 2012

Na swoim posiedzeniu Rada Ministrów zatwierdziła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Komunikat: Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw przedłożony przez ministra transportu, budownictwa i...