Ekspert wyjaśnia

Sztuczny egzamin, a realna jazda w ruchu drogowym

9 grudnia 2012

W ubiegłym tygodniu opublikowaliśmy szeroką relację (24.11.2012 r. “Instruktorzy i egzaminatorzy mówili jednym głosem”) z odbytego z inicjatywy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie szkolenia pn. “Sztuczny egzamin, a realna jazda w ruchu drogowym”, a adresowanego do instruktorów nauki jazdy oraz właścicieli ośrodków szkolenia kierowców. Publikowaliśmy też opinie uczestników - dzisiaj głos oddajemy egzaminatorom.

6488f2cf0f00afc448eef2422c958ecea1f16d6a

32be34c31ec3f51626bd3a7d28a1e6b67eb47c36be5a45ef5b3e2bc916616bfa6def69fa819ea90f

^ Na fotkach kolejno egzaminatorzy WORD Warszawa: (od lewej) Krzysztof Wójcik, Robert Tomaszewski, Mariusz Sztal

(Fot.: PD@N 448-38-40jm)

 

To już szóste spotkanie z instruktorami, z cyklu “Sztuczny egzamin, a realna jazda w ruchu drogowym” organizowane przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie, na którym staraliśmy się wspólnie eliminować schematyczne zachowania osób zdających, nieadekwatne do sytuacji drogowych i wyuczone wyłącznie pod egzamin. Nie dość, że zachowania takie nie przygotowują przyszłego kierowcy do samodzielnej i bezpiecznej jazdy, to jeszcze spotykają się z krytyczną oceną egzaminatora. Na spotkaniach przekazaliśmy instruktorom, że oczekujemy od ich kursantów świadomych i odpowiednich do sytuacji zachowań, właściwej oceny zmieniających się dynamicznie sytuacji drogowych, odpowiedniego reagowania na rzeczywiste czy potencjalne zagrożenia. Wskazywaliśmy, że porozumiewanie się z innymi uczestnikami ruchu, polegające na korzystaniu z ich uprzejmości, rozwiązywanie sytuacji “patowej” na skrzyżowaniu równorzędnym przez podjęcie samodzielnej decyzji o przejechaniu w pierwszej kolejności, jak również świadoma decyzja o zatrzymaniu pojazdu przed przejściem dla pieszych, tylko po uprzedniej analizie całej sytuacji wokół przejścia - to tylko niektóre elementy, które spotkają się z wysoką oceną na egzaminie państwowym. Staraliśmy się również przekonać instruktorów, by nie zapominali o przepisach ogólnych, by nie zatracali się bez reszty analizując wyłącznie przepisy szczegółowe, zapominając o intencji i idei tych pierwszych. Ponadto umożliwialiśmy instruktorom także praktyczne “wczucie się” w rolę osoby egzaminowanej i egzaminatora, w czasie przykładowych egzaminów na placu manewrowym i w ruchu drogowym.

Poprawa jakości szkolenia poprzez odejście od sztucznego nauczania pod egzamin, ujednolicenie kryteriów oceny na egzaminie państwowym oraz uczynienie decyzji egzaminatora czytelnymi dla instruktorów, to główne cele naszych szkoleń.

Ostatnie spotkanie było szczególne, ponieważ frekwencja przekroczyła nasze najśmielsze oczekiwania. Musieliśmy wstrzymać zapisy na tydzień przed szkoleniem, gdyż największa sala dostępna w WORD nie była w stanie pomieścić tylu chętnych.

Jesteśmy pełni optymizmu widząc tak szerokie zainteresowanie środowiska instruktorów, wyrażających chęć uczestnictwa w następnych szkoleniach. Dostrzegamy również ewolucję sprawiającą, że obecnie przeprowadzane egzaminy na prawo jazdy, stają się w większości przypadków sprawdzeniem realnych umiejętności kandydata na kierowcę. Jesteśmy przekonani, że takie szkolenia pozwolą z nadzieją patrzeć w przyszłość, dostarczą motywacji do jeszcze lepszej pracy oraz przede wszystkim, zagwarantują porozumienie i merytoryczną współpracę dwóch środowisk - instruktorów i egzaminatorów - które przez długi okres pozostawały zwaśnione.

Korzystając z okazji, chcieliśmy podziękować wszystkim uczestnikom za czynny udział w szkoleniu i cenne uwagi. Mamy pewność, że spotkania te przyczyniły się do podniesienia kwalifikacji zarówno wśród instruktorów, jak i przyszłych kierowców, co przełoży się na jakość szkolenia, a tym samym - bezpieczeństwo na drodze.

Zapraszamy Państwa do śledzenia cotygodniowych artykułów, publikowanych na stronach prawodrogowe@news, w których to postaramy przedstawiać najważniejsze zagadnienia nurtujące środowisko instruktorów i egzaminatorów. W najbliższym numerze: “egzamin, a realne zachowania wobec pieszych”.

Egzaminatorzy prowadzący szkolenia z ramienia WORD Warszawa:

Mariusz Sztal, Robert Tomaszewski, Krzysztof Wójcik, Robert Zawadka

Redakcje tygodnika PRAWO DROGOWE @ NEWS oraz portalu L-INSTRUKTOR na swoich łamach będą publikowały cotygodniowe artykuły autorstwa egzaminatorów Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie. Zachęcamy do aktywnego udziału w tworzeniu tego nowego naszego działu. Jakie mielibyście Państwo oczekiwania, przesyłajcie tematy, które interesują Was szczególnie, pytajcie - czekamy na korespondencję: tygodnik@prawodrogowe.pl