Ekspert wyjaśnia

Tomasz Barnaś. Bez prawa jazdy! (cz. 2)

15 października 2018

Tomasz Barnaś. Bez prawa jazdy! (cz. 2)
PRAWO DROGOWE. 12.10.2018. T. Barnaś. „Bez prawa jazdy!” [kliknij]

Szanowni Państwo.

Chciałbym dodać kilka zdań do odpowiedzi na pytanie Czytelniczki – Pani Sławy dotyczące tzw. „samochodów bez uprawnień”. Biorąc pod uwagę dość duże zainteresowanie tematem oraz dodatkowe pytania wydaje mi się, że należy w tej materii wyjaśnić jeszcze kilka kwestii.

Na mocy przepisów ustawy - Prawo o ruchu drogowym obowiązującej przed dniem 19 stycznia 2013 roku i zawartej w niej, innej niż dzisiaj, definicji motoroweru niestety było możliwe „zaliczenie” niektórych nazywanych obecnie czterokołowców lekkich pod kategorię – motorower. Oznaczało to, iż osoba niepełnoletnia mająca kartę motorowerową lub ta, która ukończyła 18. rok życia nieposiadająca żadnego uprawnienia mogła poruszać się tego typu pojazdem. Tę fikcję prawną zakończono wprowadzając do ustawy - PoRD nowe regulacje. Obecnie tego typu maszyny nie można już zarejestrować jako motorower. Budzi to bowiem uzasadniony sprzeciw urzędników oraz diagnostów potwierdzany niejednokrotnie poprzez wyroki sądów w przypadku jakichkolwiek odwołań. Ustawodawca chciał bez wątpienia skończyć z możliwością poruszania się po drogach pojazdów czterokołowych prowadzonych przez osoby bez jakichkolwiek uprawnień. Brak tych uprawnień niejednokrotnie wynikał niestety z przeciwskazań zdrowotnych i chęci obejścia w ten sposób obowiązujących przepisów.

Dodatkowo przy okazji tego tematu chciałbym wspomnieć, iż karta motorowerowa wydana na podstawie przepisów przed dniem 19 stycznia 2013 zachowuje swoją ważność do czasu ukończenia przez jej posiadacza 18 lat. Taka osoba może na swój koszt wymienić ten dokument na prawo jazdy kategorii AM, o ile ukończy 14 rok życia. Aby to zrobić musi złożyć w urzędzie stosowny wniosek, uiścić opłatę, przedstawić zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do kierowania pojazdem oraz zdjęcie.

Jeszcze raz powtórzę: osoba, która ukończyła 18 lat przed 19 stycznia 2013 roku posiada uprawnienia na motorower, ale nie na czterokołowiec lekki. Aby móc poruszać się takim pojazdem jest obowiązana do ukończenia szkolenia i zdania egzaminu państwowego co najmniej z zakresu kategorii AM.

Informację jak zakwalifikować dany pojazd znajdą Państwo w dowodzie rejestracyjnym w rubryce „rodzaj pojazdu”. I od tej właśnie kwalifikacji pojazdu zależy jaki rodzaj uprawnień należy posiadać by móc nim kierować.

Pozdrawiam

Tomasz Barnaś, b. instruktor nauki i techniki jazdy, egzaminator w MORD Kraków, ekspert redakcji tyg. PRAWO DROGOWE@NEWS