Legislacja

Nowe oznakowanie pojazdów Służby Celnej

Autor: "Gazeta Prawna", "Rzeczpospolita"

6 sierpnia 2005

Zaczyna obowiązywać rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie wzoru i sposobu oznakowania pojazdów służbowych Służby Celnej. Zasady te znajdą zastosowanie również do motocykli. Zgodnie z jego przepisami pojazd służbowy SC jest zielony i oznakowany odblaskowymi białymi pasami z napisem "SŁUŻBA CELNA". Napis na białym pasie wskazuje na przynależność pojazdu do właściwej jednostki organizacyjnej Służby. Na dachu pojazdu jest podświetlana biała tablica z czarnym napisem "SŁUŻBA CELNA". Dodatkowo taki pojazd posiada urządzenie wysyłające ostrzegawcze sygnały dźwiękowe.

Tekst jednolity i aktualizowany rozporządzenia dostępny w: PRAWO DROGOWE. Część 1. Ruch drogowy poz. 516b (aktualizacja 41 - w przygotowaniu).

Słowa kluczowe prawo drogowe służba celna