Ekspert wyjaśnia

Wymagany staż instruktora nauki jazdy

1 stycznia 2012

Pytanie nr 1:Czy to prawda, że po wejściu w życie nowych przepisów OSK będą mogli zakładać tylko instruktorzy z co najmniej 3-letnim stażem. Instruktor

Pytanie nr 2: Witam. Jestem osobą prowadzącą OSK od 1,5 roku. Dowiedziałem się, że przy obecnej zmianie przepisów od lutego przedsiębiorcą prowadzącym taki ośrodek może być osoba (instruktor) z udokumentowanym 3 letnim stażem. Podobno mam dwie opcje:

- zamknąć ośrodek

- zatrudnić osobę spełniającą takie warunki.

Proszę o fachową poradę w tej sprawie. W.B.

8be4cc5da2be329b0628e73f873ee907f6cbd55d

^ Wojciech Szemetyłło, prezes Zarządu SOSK w Warszawie (Fot.: PD@N 410-6jm)

Odpowiedź:Witam i pozdrawiam. Odpowiedź na pytanie Czytelników jest prosta i na dzień dzisiejszy nie budzi wątpliwości. Tak to prawda, że w dniu 11.02.2012 r. zaczynają obowiązywać przepisy ustawy z 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, które w rozdziale 5 artykule 28 pkt 2 stwierdzają: przedsiębiorca chcąc prowadzić OSK musi zatrudnić co najmniej jednego instruktora posiadającego uprawnienia oraz udokumentowaną 3-letnią praktykę w szkoleniu kandydatów na kierowców lub sam jest instruktorem spełniającym te wymagania. Oczywiście do czasu wejścia w życie cytowanej ustawy można zarejestrować OSK na podstawie obecnie obowiązujących przepisów, a te takiego wymogu nie stawiają.

Wszystkie wymagania formalne dotyczące zakładania OSK, jego infrastruktury - placu, biura, wyposażenia oraz zakresu działania są nam już od prawie roku dobrze znane i myślącym o założeniu OSK przedsiębiorcom i instruktorom zalecam lekturę powszechnie dostępnego tekstu ustawy o kierujących pojazdami. Problemem jest oczywiście brak, w dniu dzisiejszym, rozporządzeń wykonawczych, na które całe nasze środowisko czeka z niecierpliwością. Pamiętajmy również, że do Sejmu ma trafić, w związku z koniecznością wniesienia poprawek w ustawie, wniosek ministra w sprawie np. kat. A, C, B1 i bardzo trudno jest dzisiaj przewidzieć jak będzie wyglądał ten dokument po koniecznej nowelizacji. Jednak wobec powszechnej akceptacji tego zapisu nie należy oczekiwać zmiany w tej części zapisu. Będziemy Państwa informowali na bieżąco w miarę napływania informacji z przebiegu prac legislacyjnych. Z poważaniem Wojciech Szemetyłło