Ekspert wyjaśnia

Za granicę pożyczonym samochodem

Autor: "Gazeta Prawna"

9 sierpnia 2005

Pytanie: Czy podróżując pożyczonym samochodem, który nie jest własnością kierowcy, konieczne jest posiadanie dokumentu potwierdzającego możliwość korzystania z takiego pojazdu, czy też wystarczy jedynie dowód rejestracyjny?

Odpowiedź: Należy zaopatrzyć się w dokument potwierdzający nasze uprawnienia do korzystania z takiego pojazdu, np. umowę użyczenia. Z wyjaśnień Ministerstwa Infrastruktury wynika, że kierujący pojazdem samochodowym w ruchu międzynarodowym powinien mieć przy sobie ważny dowód stwierdzający rejestrację pojazdu (dotyczy to również przyczepy), wydany przez właściwy organ danego państwa. Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany na nazwisko osoby jadącej nim (np. pojazd wypożyczony), to organy kontroli ruchu drogowego są uprawnione do żądania udowodnienia prawa kierującego do posiadania pojazdu. Organy kontroli w tej sytuacji mogą żądać dokumentu odpowiednio do przepisów kodeksu cywilnego. Powyższe wymagania dotyczą również przedsiębiorcy użytkującego pojazd niezarejestrowany na tego przedsiębiorcę (podstawa: Konwencja z dnia 8 listopada 1968 r. o ruchu drogowym - Dz. U. z 1988 r. nr 5, poz. 40). Oznacza to, że w przypadku podróżowania pożyczonym samochodem istnieje możliwość, że ktoś podczas kontroli zażąda od nas nie tylko dowodu rejestracyjnego, ale również innego dokumentu świadczącego o naszym prawie do korzystania z pojazdu. Może być to np. umowa użyczenia, którą regulują przepisy kodeksu cywilnego.