Legislacja

A może raz na dwa lata kurs i odliczenie tzw. punktów karnych?

6 kwietnia 2023

A może raz na dwa lata kurs i odliczenie tzw. punktów karnych?
(fot. PIXABAY)

Poseł Piotr Sak podejmuje kwestię przywrócenia kursów dla kierowców pozwalających zmniejszyć liczbę tzw. punktów karnych. Przypomnijmy zostały one zniesione z dniem 17 września 2022 r.

Do 17 września 2022 r. kierowcy mogli uczestniczyć w kursach i po ich zaliczeniu mieli - raz na pół roku - odliczane 6 tzw. punktów karnych. Ponadto ich konto punktowe było kasowane po roku. Dziś kursu nie ma, odliczeń też, a tzw. punkty karne są zerowane po dwóch latach od dnia opłacenia mandatu. Ponadto obowiązuje surowszy taryfikator mandatów. W nim wykroczenia z określoną na 15 ilością punktów (maksymalna ich liczba to nadal 24 lub 20). Poseł Piotr Sak w zaadresowanej do ministra infrastruktury interpelacji uzasadnia i proponuje: - Po przekroczeniu maksymalnego limitu punktów kierowców czeka egzamin sprawdzający, część teoretyczna i praktyczna. W przypadku kierowców posiadających kilka kategorii uprawnień umożliwiających kierowanie pojazdami (a więc najczęściej kierowców zawodowych), niezależnie od tego, jakim pojazdem kierował w momencie przekroczenia limitu, traci je wszystkie, co powoduje konieczność egzaminu sprawdzającego dla każdego z uprawnień. W związku z powyższym, uzasadnione byłoby przywrócenie możliwości odbycia kursu reedukacyjnego dla kierowców, dającego możliwość zredukowania punktów karnych, obwarowanego jednocześnie pewnymi ograniczeniami np. odbywanie takiego kursu możliwe byłoby tylko raz na 2 lata. Poseł rozumie defekty każdego z rozwiązań, ale uważa za konieczną, wnikliwą i kompleksową analizę zgłoszonego problemu. I jako uzasadnione ocenia ewentualne podjęcie prac legislacyjnych w przywołanej kwestii. Pyta ministra: - Czy planowane jest wprowadzenie zmian legislacyjnych w ustawie - Prawo o ruchu drogowym w kwestii wprowadzenia kursów reedukacyjnych pozwalających zredukować liczbę punktów karnych na koncie kierowców?

Na odpowiedź resortu czeka wielu kierowców. Poinformujemy, jak już zostanie udzielona. I jeszcze przywołajmy wstępne statystyki wystawionych w 2022 r. mandatów karnych w całej Polsce policjanci wystawili: 4 161 887, inni upoważnieni: 167 273. (jm)