Legislacja

Ambulanse już tylko żółte

26 kwietnia 2021

Ambulanse już tylko żółte
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Jak zaproponowało Ministerstwo Zdrowia od 2029 r. wszystkie karetki Państwowego Ratownictwa Medycznego będą widoczne – będą żółte. Trwają konsultacje publiczne projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego Rozporządzenie Ministra Zdrowia.

Resort zdrowia do konsultacji publicznych skierował projekt rozporządzenia zawierającego rozwiązania w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego [kliknij]. Zaproponowano istotne zmiany dotychczas stosowanego umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego naziemnych i lotniczych. Jak to jest uzasadniane - proponowane zmiany są wynikiem wieloletniej obserwacji użytkowanego umundurowania, odpowiadają aktualnemu zapotrzebowaniu oraz stanowią odpowiedź na wnioski zgłaszane przez organizacje społeczne zrzeszające personel użytkujący umundurowanie. Przewidziano zmianę w zakresie koloru specjalistycznego środka transportu sanitarnego. Obecnie ambulanse są koloru białego lub żółtego. Wprowadzana zmiana ogranicza kolor tych pojazdów tylko do koloru żółtego. Uznano, iż ujednolicenie kolorystyki jest konieczne. Na dostosowanie wymagań przewidziano okres przejściowy do dnia 31 grudnia 2029 r. W tym czasie nastąpi wymiana ambulansów w ramach kosztów eksploatacyjnych. Ponadto, doprecyzowano elementy oznakowania specjalistycznego środka transportu sanitarnego, w szczególności przez dodanie kryptonimu zespołu ratownictwa medycznego określonego w SWD PRM. Zaproponowano zmiany w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego. Tu wymiana ma trwać także nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2026 r. (jm)