Legislacja

Będą nowe wzory tablic rejestracyjnych

17 kwietnia 2017

Będą nowe wzory tablic rejestracyjnych
Tablice rejestracyjne pojazdów bywają różne (fot. J. Michasiewicz)

Zakłada się wejście w życie w dniu 1 stycznia 2018 r. przepisów wprowadzających wzory tablic rejestracyjnych samochodowych o zmniejszonych wymiarach – informuje Jerzy Szmit, podsekretarz stanu w resorcie transportu.

Pytanie w sprawie rozmiarów tablic rejestracyjnych (interpelacja nr 10410) postawili posłowie Paweł Grabowski i Piotr Liroy-Marzec. Uzasadniali:właściciele oraz użytkownicy pojazdów pochodzenia USA oraz Japonii wskazują na nieustający problem wynikający z różnic konstrukcyjnych wyżej wymienionych pojazdów, szczególnie miejsc przeznaczonych na zamontowanie tablic rejestracyjnych. W Polsce dopuszczone są następujące wymiary tablic rejestracyjnych przeznaczonych dla samochodów: 520 mm x 114 mm (tablica jednorzędowa) lub 305mm x 214 mm (tablica dwurzędowa). Pojazdy na rynek amerykański oraz japoński dostosowane są do montażu tablic o wymiarach 305 x 155 mm. Warto podkreślić, że na rynku pojawiają się oferty stworzenia "prywatnych" tablic rejestracyjnych o wymiarach 305 x 155 mm. Można przyjąć, że występuje popyt na wykonanie takiej usługi, a część użytkowników posługuje się tablicami rejestracyjnymi bez odpowiedniej legalizacji. Jest to prawdopodobnie spowodowane problemami technicznymi niektórych modeli pojazdów z zamontowaniem tablic w miejscu do tego przeznaczonym z zachowaniem bezpieczeństwa kierowcy samochodu oraz innych uczestników ruchu drogowego. Zalegalizowanie przedmiotowych tablic z pewnością przyczyniłoby się do rozwiązania problemu.

Ministerstwo prowadzi już prace nad projektem nowego rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych. W przedmiotowym projekcie zostaną zaproponowane nowe wzory tablic rejestracyjnych samochodowych o zmniejszonych wymiarach – do oznaczania pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli, wyprodukowanych w innym państwie niż państwo członkowskie, posiadających zmniejszone wymiary miejsca konstrukcyjnie przeznaczonego do umieszczenia tablicy rejestracyjnej. Wprowadzenie tych wzorów umożliwi uzyskanie mniejszych tablic dla wspomnianych w interpelacji pojazdów z rynków amerykańskiego i japońskiego, których konstrukcja utrudnia korzystanie z tablic o standardowych wymiarach - informuje Jerzy Szmit. Uzgodniony wewnątrzresortowo projekt w najbliższym czasie ma być skierowany do konsultacji. Jeszcze na etapie koncepcyjnym przeprowadzono konsultacje robocze. I podsumowanie: - Wyjaśniam, iż z przepisów ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2281 i z 2016 r. poz. 2001) wynika konieczność wydania przedmiotowego rozporządzenia do 31 grudnia 2017 r. Uwzględniając to zakłada się wejście w życie tego rozporządzenia w dniu 1 stycznia 2018 r., z tym że wejście w życie przepisów wprowadzających wzory tablic rejestracyjnych samochodowych o zmniejszonych wymiarach zaproponowano na 6 miesięcy od dnia ogłoszenia rozporządzenia, z uwagi na potrzebę zapewnienia czasu na badania i produkcję tablic rejestracyjnych według nowych wzorów. (jm)