Legislacja

Będzie nowe rozporządzenie w sprawie danych z CEPiK

4 marca 2024

Będzie nowe rozporządzenie w sprawie danych z CEPiK
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z Centralnej Ewidencji Pojazdów, to kolejny projekt aktu wykonawczego stanowiącego realizację zmian wprowadzonych ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości w zakresie rozszerzenia katalogu podmiotów uprawnionych do pozyskiwania danych z centralnej ewidencji pojazdów o organy właściwe w sprawach realizacji zadań związanych z prowadzeniem strefy czystego transportu oraz - ustawą z dnia 14 kwietnia 2023 roku o zmianie nazwy uczelni służb państwowych nadzorowanej przez Ministra Sprawiedliwości i o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw w zakresie rozszerzenia katalogu podmiotów uprawnionych do pozyskiwania danych z centralnej ewidencji pojazdów o Inspektorat Wewnętrzny Służby Więziennej, a także - ustawą z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw w zakresie rozszerzenia katalogu podmiotów uprawnionych do pozyskiwania danych z centralnej ewidencji pojazdów o organy nadzoru górniczego. W wyniku wymienionych zmian nastąpi uchylenie rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów. Konieczne jest więc wydanie nowego rozporządzenia – uzasadniają autorzy aktu.

Propozycje i istota rozwiązań. Rekomendowanym rozwiązaniem jest wydanie nowego rozporządzenia w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów uwzględniającego:

1) przeniesienie dotychczasowych regulacji dotyczących rodzaju i zakresu danych z obowiązującego rozporządzenia udostępnianych podmiotom w nim wskazanym oraz

2) zmiany wprowadzone:

a) ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości w zakresie rozszerzenia katalogu podmiotów uprawnionych do pozyskiwania danych z centralnej ewidencji pojazdów o organy właściwe w sprawach realizacji zadań związanych z prowadzeniem strefy czystego transportu oraz

b) ustawą z dnia 14 kwietnia 2023 roku o zmianie nazwy uczelni służb państwowych nadzorowanej przez Ministra Sprawiedliwości i o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw w zakresie rozszerzenia katalogu podmiotów uprawnionych do pozyskiwania danych z centralnej ewidencji pojazdów o Inspektorat Wewnętrzny Służby Więziennej, a także c) ustawą z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw w zakresie rozszerzenia katalogu podmiotów uprawnionych do pozyskiwania danych z centralnej ewidencji pojazdów o organy nadzoru górniczego.

Projekt opracowywane jest w Departamencie Transformacji Cyfrowej - Zespole ds. Rozwoju CEPiK. Termin wydania rozporządzenia określono na I półrocze 2024 r. (jm)