Legislacja

Kolejny dokument zabezpieczany przed fałszerstwem

1 marca 2024

Kolejny dokument zabezpieczany przed fałszerstwem
(fot. PIXABAY)

I kolejna zmiana wzoru stosowanych dokumentów - wobec potrzeby zabezpieczenia przed fałszerstwem - tu nowy wzór pozwolenia na kierowanie tramwajem. W Wykazie Prac Legislacyjnych Ministra Infrastruktury informacja o zmianach w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury zmieniającym rozporządzenie w sprawie w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.

Ministerstwo Infrastruktury do Wykazu Prac Legislacyjnych Ministra Infrastruktury dodało informację o potrzebie podjęcia prac nad zmianą rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (2016.702 oraz 2019.406). Jak dowiadujemy się potrzeba ta wynika z konieczności opracowania nowego wzoru pozwolenia na kierowanie tramwajem, który stanowi dokument publiczny kategorii trzeciej. I tak, na mocy art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (2023.1006, z późn. zm.) ww. dokument od dnia 12 lipca 2024 r. musi być wydawany na blankiecie zawierającym zabezpieczenia przed fałszerstwem. Departament Transportu Drogowego resortu dodaje, iż nowy wzór pozwolenia na kierowanie tramwajem został opracowany we współpracy z Komisją do spraw dokumentów publicznych, zgodnie z wymogiem wynikającym z art. 11 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych.

Przewidywany termin wydania rozporządzenia III kwartał 2024 r. (jm)