Legislacja

Czy powróci egzamin z topografii miasta?

26 października 2023

Czy powróci egzamin z topografii miasta?
(fot. PIXABAY)

Czy planowane jest przywrócenie egzaminów z topografii miasta i przepisów prawa miejscowego? - pyta poseł uzasadniając, iż ich brak powoduje, iż do zawodu taksówkarza trafiają osoby przypadkowe. Resort informuje o działaniach w tej kwestii.

Przywrócenie egzaminów z topografii miasta? Poseł Artur Szałabawska 1 września br. złożył i skierował do ministra infrastruktury interpelację w sprawie egzaminów taksówkarskich [kliknij]. Pisze - Szanowny Panie Ministrze, w ostatnim czasie coraz większym powodzeniem cieszą się wszelkie środki transportu miejskiego działające na zasadzie taksówek. Ich liczba oraz łatwość zamawiania sprawia, że powstają coraz nowe korporacje zajmujące się tym rodzajem transportu osób. Niestety, duże zapotrzebowanie na kierowców sprawia, że nie jest to równoznaczne z doświadczeniem i ich umiejętnościami, które są niezbędne w tym zawodzie. I tu przechodzi do meritum swojego wystąpienia, którym jest ewentualna zmiana przepisów wprowadzająca brak obowiązkowych egzaminów, m.in. z topografii miasta. Obowiązujące regulacje odstępujące od takich egzaminów, miała ułatwić zostanie taksówkarzem, jednak wprowadziła znaczny element przypadkowości. Poseł konkluduje: - Wpływa to negatywnie na bezpieczeństwo klientów, gdyż kierowcami coraz częściej są całkowicie przypadkowe osoby. W związku z powyższym, zwracam się z pytaniem: Czy planowane jest przywrócenie egzaminów z topografii miasta i przepisów prawa miejscowego? Odpowiedział wiceminister Rafał Weber.

Stanowisko resortu inrastruktury. A oto co w tej kwestii odpowiedział sekretarz stanu w resorcie - Rafał Weber: - Mając na uwadze potrzebę dokonania zmian w modelu funkcjonowania rynku przewozu osób samochodami osobowymi i taksówkami, w wyniku stwierdzonych nieprawidłowości występujących w tej dziedzinie transportu drogowego, resort infrastruktury podjął w 2017 roku prace legislacyjne w zakresie nowelizacji ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 2201, z późn. zm.). Już 16 maja 2019 r. została przyjęta ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (2019.1180, z późn. zm.). Jej przepisy w pełnym zakresie weszły w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku. Ta nowelizacja przede wszystkim reguluje działalności pośredników przy przewozie osób. Odpowiadający na interpelację przypomina: - W wyniku wejścia w życie wskazanej nowelizacji odstąpiono m.in. od możliwości wprowadzania w drodze uchwały przez właściwą Radę Gminy (licząca powyżej 100 tysięcy mieszkańców) obowiązku ukończenia przez przedsiębiorcę osobiście wykonującego przewozy lub kierowcę przez niego zatrudnionego szkolenia zakończonego egzaminem przed komisją egzaminacyjną, potwierdzającym znajomość topografii miejscowości oraz przepisów prawa miejscowego. Zniesienie szkoleń i egzaminów stanowiło odpowiedź na postulaty dotyczące ograniczania nadmiernych barier administracyjnych w zakresie dostępu do zawodu taksówkarza. W toku uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw przedstawiane były opinie, zgodnie z którymi w dobie rozwiniętej technologii cyfrowej pozostawienie ww. wymogu jest niecelowe. Wiceminister oznajmia: - Resort infrastruktury obecnie nie rozważa przywrócenia możliwości wprowadzenia obowiązku ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem, potwierdzającym znajomość topografii miejscowości oraz przepisów prawa miejscowego. Podstawowym celem rozwiązań przyjętych w ramach wskazanej nowelizacji ustawy o transporcie drogowym było wzmocnienie bezpieczeństwa osób korzystających z przewozów taksówkami, uniemożliwienie świadczenia usług przewozowych przez podmioty, które nie spełniają wymagań ustawowych w tym zakresie oraz wzmocnienie uczciwej konkurencji pomiędzy pośrednikami i przewoźnikami operującymi na polskim rynku przewozowym.

I ważna konkluzja Rafała Webera: - Jednocześnie wskazana ustawa wprowadziła wobec wszystkich kierowców wykonujących przewozy osób taksówkami oraz przewozy okazjonalne samochodami osobowymi obowiązek posiadania polskiego prawa jazdy. Obowiązek ten wejdzie w życie z dniem 17 czerwca 2024 r. Niewątpliwie wprowadzenie wskazanego rozwiązania powinno wpłynąć na poprawę przestrzegania przez kierujących przepisów prawa o ruchu drogowym, przez co zostanie wzmocnione bezpieczeństwo pasażerów oraz innych użytkowników dróg. Mając powyższe na uwadze, uwzględniając przedstawione informacje,  pragnę zapewnić,  że resort infrastruktury z całą powagą podchodzi do kwestii zapewnienia bezpieczeństwa pasażerów korzystających z przewozów taksówkami. W tym kontekście, pomimo zniesienia możliwości wprowadzenia szkoleń i egzaminów z topografii miejscowości oraz znajomości przepisów prawa miejscowego, wprowadzono inne mechanizmy mające na celu podniesienie bezpieczeństwa pasażerów oraz innych użytkowników ruchu drogowego.

Czyli tytułowej zmiany nie przewidziano. Czy ewentualna zmiana trafi do procedowania w nowej kadencji Sejmu? Będziemy informowali. (jm)