Legislacja

Czy rzeczywiście potrzebne są nowe ekspertyzy?

10 listopada 2016

77bef2390d9ed34c5497753929cf1efcd4daaa22

(550-70 fot. J. Michasiewicz)

Wątpliwości co do zasadności obowiązku całodobowej jazdy z włączonymi światłami mijania lub światłami do jazdy dziennej przez cały rok, pojawiają się coraz częściej. Poseł Waldemar Buda zgłasza wątpliwość, pisze o jednostronności opinii Instytutu Transportu Drogowego oraz ekspertyzy prof. Żagana, którzy powołując się na statystyki dotyczące wypadków na drogach, wskazują na słuszność dotychczas istniejących przepisów w tej sprawie, jednak nie odnoszą się do jazdy z włączonymi światłami do jazdy dziennej, a jedynie do jazdy z włączonymi światłami mijania. Tak zawężone pole analizy alternatywnych rozwiązań dotyczących używania świateł w pojazdach drogowych rodzi obawy o możliwość braku wypracowania najlepszego rozwiązania w ww. kwestii. Stosowane w większości pojazdów technologie świateł do jazdy dziennej powodują zmniejszenie zużywanej energii, skutkując tym samym obniżeniem kosztu eksploatacji pojazdów i zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska w porównaniu do użytkowania świateł mijania. Niewątpliwie uzasadnioną przeszkodą w zmianie przepisów dotyczących obowiązkowego używania świateł mijania zamiast świateł do jazdy w dzień mogą być potwierdzone obawy o spadek bezpieczeństwa ruchu drogowego będący następstwem zmiany przedmiotowych przepisów. I podsumowując, poseł stawia pytanie: w związku z powyższym proszę o udzielenie informacji, czy Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa posiada lub zleciło opracowanie ekspertyz bądź badań porównawczych uwzględniających zarówno skutki używania w pojazdach drogowych świateł mijania, jak i świateł do jazdy dziennej?

Istniejące ekspertyzy. Jerzy Szmit w imieniu resortu transportu potwierdził, iż w dotychczasowej działalności resortu, począwszy od dnia wprowadzenia obowiązku całodobowego używania świateł mijania lub świateł do jazdy dziennej przez cały rok, podstawę do udzielania odpowiedzi na korespondencję w przedmiotowym zakresie stanowiły: opracowanie przygotowane przez Instytut Transportu Samochodowego oraz analiza naukowa sporządzona przez prof. dr hab. inż. Wojciecha Żagana z Politechniki Warszawskiej. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa nie posiada obecnie innych ekspertyz, ani badań porównawczych, które uwzględniałyby skutki używania w pojazdach świateł mijania oraz świateł do jazdy dziennej. Prowadzenie takich badań nie było też dotychczas zlecane przez resort.