Legislacja

Czym jest ruch lądowy i gdzie obowiązuje?

7 czerwca 2023

Czym jest ruch lądowy i gdzie obowiązuje?
(fot. PIXABAY)

Kolejna dyskusja nad kolejnych wyrokiem sądu. Sąd Rejonowy w Rybniku w swoim wyroku (sygn. akt: III K 2429/21). Obowiązujące kodeksy mówią, iż niedopuszczalna jest jazda po alkoholu. Jazda w ruchu lądowym. I właśnie sąd rozstrzygał w tej ważnej kwestii. Jak to czytamy w tytułach prasowych „sąd rozwiał wątpliwości” - uniewinnił oskarżonego.

Sąd Rejonowy w Rybniku III Wydział Karny, któremu przewodniczyła sędzia Justyna Sarikaya rozpatrując sprawę - sygn. akt: III K 2429/21 [kliknij] - ustalił fakt, iż „oskarżony P. K. w dniu 5 lipca 2021 roku będąc w swoim domu pokłócił się z ojcem i uderzył nogą w szybę od drzwi w wyniku czego krwawiła mu noga. Następnie będąc w stanie nietrzeźwości wyrażającym się zawartością 1.70 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu jechał po swojej posesji w J. przy ul. (...) samochodem osobowym m-ki (...) nr rej. (...) dojeżdżając do bramy. Następnie przyszedł do niego kolega P. R., z którym rozmawiał w samochodzie, po czym kolega widząc jego krwawiącą nogę zawiózł go samochodem główną drogą do swojego domu mieszczącego się nieopodal”. Oskarżenie - w dniu 5 lipca 2021 roku w J. w stanie nietrzeźwości (1.70 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu) prowadził w ruchu lądowym pojazd mechaniczny, a to samochód osobowy m-ki (...) nr rej. (...) tj. o czyn z art. 178a § 1 k.k. W orzeczeniu przywołany zostały przepisy: ustawy – Prawo o ruchu drogowym, kodeksu karnego oraz kodeksu postępowania karnego oraz wcześniej wydanych orzeczeń.

Oskarżony P.K. został uniewinniony od popełnienia opisanego wyżej czynu z art. 178a § 1 kk czyli cytujemy obowiązujący stan prawny: Art. 178a. § 1. Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”.

I tu fragment uzasadnienia: „Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił jedynie na ustalenie, że oskarżony prowadził samochód osobowy na terenie zamkniętej posesji domu swojego ojca, gdzie mieszkał oskarżony wraz z żoną i dziećmi. W tym miejscu nie odbywał się zatem ruch lądowy. W czasie czynu również po posesji nie przemieszczały się żadne osoby ani nie jeździły inne pojazdy. Następnie samochód prowadził kolega oskarżonego - P. R.. Żadne z przeprowadzonych w sprawie dowodów, które w większości zostały dopuszczone także z urzędu - nie wykazały, aby to oskarżony prowadził samochód poza obszarem posesji jego domu. Wobec powyższego w sprawie brak było danych na popełnienie przez oskarżonego przestępstwa z art. 178a par. 1 k.k. Wobec czego na podstawie art. 414 par. 1 k.p.k. w zw. z art. 17 par. 1 pkt 1 k.p.k. uniewinniono oskarżonego P. K. od popełnienia zarzucanego mu czynu.”.

Orzeczenie Sąd w Rybniku wywołało dyskusję - Czym jest ruch lądowy i gdzie obowiązuje? Orzekająca sędzia powołała stanowisko Sądu Najwyższego, który w 2009 r. wyjaśnił, że ruchem lądowym określa się ruch na drogach publicznych w strefach zamieszkania oraz ruch w miejscach dostępnych dla powszechnego użytku. I dalej co nie jest? Do miejsc dostępnych dla ruchu pojazdów nie można zaliczyć miejsca, w którym nie odbywa się ruch ogólnodostępny, a jedynie dopuszczone jest do ruchu wąskie grono osób. Ponadto sędzia powołała się na postanowienie Sądu Najwyższego z 1976 r., kiedy określono, że miejscami, gdzie odbywa się ruch pojazdów ogólny lub lokalny, rozumie się drogi, czyli pasy ziemi przystosowane do komunikacji łączące poszczególne miejscowości lub punkty terenowe. I w tym zakresie znajduje się podwórko prywatnego domu - wywiodła sędzia uniewinniając oskarżonego jadącego „na podwójnym gazie”, który nadal jest uczestnikiem ruchu drogowego. Komentatorzy wskazują, iż wydany wyrok jest jako precedensowy, czyli występujący pierwszy raz - niemający wcześniejszego precedensu. A fakt, że były zagrożone osoby postronne, czy to nie jest wystarczająca podstawa do ukarania kierowcy pod wpływem? (jm)