Legislacja

„Dziennik Łódzki” pyta o zmiany w WORD-ach

21 września 2016

b051a9344d50a35d9b4f8b4be93071377b4bc3bf

“Dziennik Łódzki” donosi: “Krajowe Stowarzyszenie Egzaminatorów chce zmian w zasadach zatrudniania w ośrodkach. Stowarzyszenie domaga się wyższych pensji i dziennego limitu egzaminowanych osób. Szykują się zmiany w systemie egzaminowania na prawo jazdy. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa powoła zespół doradczy w celu wypracowania nowych rozwiązań. Znajdą się w nim również członkowie Krajowego Stowarzyszenia Egzaminatorów (KSE). KSE chce przede wszystkim zmian zasad zatrudniania oraz wynagradzania egzaminatorów. Ponadto egzaminatorzy domagają się możliwości prowadzenia sprawdzianów we wszystkich kategoriach, na które mają uprawnienia.”

f232f7ccb3195b2369649f5cb48d3291b0d4e5b4

Obowiązującą regulacją jest tutaj rozporządzenie ministra transportu z dnia 11 października 2007 r. w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów przeprowadzających egzaminy dla kandydatów na kierowców i kierowców (2007.197.1437). Wracając do artykułu “Dziennika Łódzkiego” jego autor informuje o wysokości uposażeń egzaminatorów i praktyce w tym zakresie. I przywołuje następującą wypowiedź: “I ta sytuacja nie zmienia się od 2008 roku, gdy rozporządzenie weszło w życie - mówi Zdzisław Maciągowski, egzaminator w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Łodzi oraz członek KSE. - Chodzi nam jednak nie tylko o same pieniądze, ale o doświadczenie i praktykę.”

(547-81 oraz 81a)

Słowa kluczowe egzaminator WORD