Legislacja

Dziś pierwsze czytanie pakietu ustaw tzw. tarczy antykryzysowej

27 marca 2020

Dziś pierwsze czytanie pakietu ustaw tzw. tarczy antykryzysowej
8. posiedzenie Sejmu RP, Warszawa, 26 marca 2020 r. (fot. Sejm/Łukasz Błasikiewicz)

Dziś – w samo południe – rozpocznie się drugi dzień 8. posiedzenia Sejmu RP. Ma odbyć się pierwsze czytanie rządowego pakietu czterech projektów ustaw wchodzących w skład tzw. tarczy antykryzysowej. Pakietu osłonowego mającego ograniczać skutki epidemii koronawirusa. Projektów ustaw tak potrzebnych i tak oczekiwanych w tej wyjątkowej sytuacji. Wcześniej posłowie przetestują zdalne głosowanie.

Trwa 8. posiedzenie Sejmu RP zaplanowane na 26 i 27 marca. Wczoraj posłowie przegłosowali regulamin swoich prac. I tak w przypadku wprowadzenie stanu wyjątkowego, stanu klęski żywiołowej albo stanu wojennego lub wprowadzenia stanu zagrożenia epidemiologicznego, albo stanu epidemii posiedzenie Sejmu może już być prowadzone z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość. I właśnie w ten sposób ma być realizowany porządek obrad drugiego dnia. Niestety porządek nie został opublikowany.

Sejm ma pracować nad rządowym pakietem projektów ustaw o pomocy wobec skutków koronawirusa tzw. tarczy antykryzysowej. Projekty specustawy, ustawy o pomocy publicznej oraz nowelizacji ustawy o systemie instytucji rozwoju. W nich regulacja zawierające m.inn. trzymiesięczne zwolnienie ze składek ZUS pracowników mikrofirm i samozatrudnionych, świadczenie postojowe dla zleceniobiorców, świadczenie dla zatrudnionych na umowy zlecenia lub o dzieło, dofinansowanie wynagrodzeń pracowników i uelastycznienie czasu pracy i wiele innych rozwiązań finansowych stwarzających wiele możliwości np. dotyczące odstąpienia od pobierania podatków od nieruchomości, przedłużenia bankowych kredytów obrotowych itd. To cztery czekające w Sejmie projekty. W dniu wczorajszym ich teksty zostały opublikowane. Oto one:

1) Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Druk nr 299 [kliknij]

2) Projekt ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców. Druk nr 300 [kliknij]

3) Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Druk nr 301 [kliknij]

4) Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju. Druk nr 302 [kliknij]

Tak więc dziś posłowie będą pracowali on-line, niestety pojawiają się obawy czy system informatyczny, wideokonferencyjny, udziału posłów w obradach zadziała poprawnie, czy szczelne będą stosowne zabezpieczenia? Na testy i ewentualne poprawki zabrało czasu. Dziś w samo południe Sejm zbierze się i będzie pracował zdalnie. Posłowie, którzy będą chcieli przebywać w gmachu Sejmu, uzyskają taką możliwość, ale będzie to tylko opcja. Inni będą mogli włączyć się w obrady za pomocą internetu. Przed rozpoczęciem procedowania tzw. rządowych projektów ustaw tzw. tarczy antykryzysowej przetestowane zostanie zdalne głosowanie. (jm)