Legislacja

Elektromobilność - pierwsze czytanie ustawy wczoraj, drugie dzisiaj

10 stycznia 2018

Elektromobilność - pierwsze czytanie ustawy wczoraj, drugie dzisiaj
Michał Kurtyka, podsekretarz stanu w ministerstwie energii w trakcie obrad 55. posiedzenia Sejmu RP (9.1.2018 r.) (fot. Kancelaria Sejmu Rafał Zambrzycki)

W dniu 9 stycznia, w trakcie 55. posiedzenia Sejmu RP, w drugim punkcie jego porządku odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych (druk nr 2147). Dokument wpłynął do Sejmu w dniu 4 stycznia, już 5. Został skierowany do I. czytania na posiedzeniu Sejmu. Uzasadniał wiceminister energii Michał Kurtyka. W imieniu klubów i kół wygłoszone zostały 5-minutowe oświadczenia, wszystkie one - po dosyć burzliwej debacie - poparły propozycje ustawy. Do dalszych prac projekt został skierowany do komisji infrastruktury oraz energii i skarbu. Wspólne posiedzenie komisji infrastruktury oraz energii i skarbu zaplanowano na dzień dzisiejszy (10.1., godz. 11.15). Czyli przed nami szybka ścieżka procedowania projektu ustawy.

Przypomnijmy - jest to projekt mający na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej. Dotyczy - zgodnie z uzasadnieniem - określenia: zasady sprzedaży usługi ładowania pojazdów elektrycznych, zasady działania podmiotów na rynku paliw alternatywnych, regulacji w zakresie informowania konsumentów oraz przepisów technicznych dla tej infrastruktury; wprowadzenia w życie instrumentów wsparcia rozwoju transportu elektrycznego oraz gazu ziemnego (CNG i LNG) wykorzystywanego w transporcie. Zaproponowany przez rząd dokument przewiduje wiele zachęt jak: zniesienie akcyzy na samochody elektryczne, zwolnienie z opłat za parkowanie, umożliwienie korzystania z buspadów, znacząco większe odpisy amortyzacyjne dla firm, możliwość tworzenia przez samorządy stref czystego transportu. Przewidziano budowę publicznej infrastruktury ładowania pojazdów o napędzie elektrycznych - 400 tzw. szybkich ładowarek o mocy ok. 50 kW i 6 000 tzw. wolnych ładowarek, a także tankowania pojazdów CNG i LNG - 104 stacje CNG i 14 stacji LNG – 33 mln zł.

W trakcie parlamentarnej dyskusji posłowie zgłosili wątpliwości do zbyt skromnych mechanizmów wsparcia, które mogą wpływać na mierną akceptację projektu przez społeczeństwo, czyli zbyt wysoką cenę pojazdów elektrycznych. - Zjawisko elektromobilności i wykorzystanie paliw alternatywnych to cywilizacyjna i technologiczna rewolucja, najbardziej innowacyjny dziś trend. Związane z tym zjawiskiem rozwiązania biznesowe i technologiczne będą korzystne zarówno dla polskiej energetyki, branży transportowej jak i sektora IT - mówił Michał Kurtyka. (jm)