Legislacja

Jest projekt ustawy PeKaeSowej

15 marca 2019

Jest projekt ustawy PeKaeSowej
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (projekt opatrzony datą 11.3.2019 r. - https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12321317/12574282/12574283/dokument385135.pdf

Do konsultacji publicznych skierowany został projekt ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, zakładający przywracanie zamkniętych wcześniej połączeń autobusowych.

Wyznaczony termin zgłaszania uwag upływa z dniem 27 marca br. Jak podkreślają autorzy projektu: - Obecnie na rynku publicznego transportu zbiorowego funkcjonują głównie przewoźnicy realizujący przewozy na zasadach komercyjnych na podstawie zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, głównie na liniach rentownych o dużych potokach pasażerskich. Powyższa sytuacja przyczyniła się do powstania na mapie komunikacyjnej kraju białych plam transportowych, a pasażerowie są systematycznie pozbawiani należnego im dostępu do transportu publicznego zwłaszcza na obszarach oddalonych od dużych aglomeracji miejskich. I właśnie został przygotowany omawiany projekt, który już został wpisany do Wykazu prac programowych i legislacyjnych Rady Ministrów pod numerem UD126. Zawarte tu przepisy mają wzmocnić roli organizatorów publicznego transportu zbiorowego, organizatorzy będą podejmowali decyzje o liniach komunikacyjnych, na których będą realizowane przewozy o charakterze użyteczności publicznej oraz liniach komunikacyjnych obsługiwanych na zasadach komercyjnych na podstawie zezwoleń. Przewidziano także uproszczenie planów transportowych. Fundusz rozwoju przewozów autobusowych będzie utworzony w Ganku Gospodarstwa Krajowego. Środki Funduszu będą przeznaczone na dofinansowanie zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. A samo dofinansowanie będzie przyznawane w formie dopłaty do kwoty deficytu pojedynczej linii o charakterze użyteczności publicznej.

- Projektowana ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. W projektowanej ustawie o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przewidziano przepisy epizodyczne, na podstawie których do dnia 31 grudnia 2021 r. będzie odbywała się wypłata środków Funduszu. Od dnia 1 stycznia 2022 r. tj. od momentu rozpoczęcia funkcjonowania nowego systemu publicznego transportu zbiorowego przewidzianego w projekcie ustawo zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw wypłata ze środków Funduszu będzie odbywała się na podstawie przepisów projektowanej ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – czytamy w Ocenie Skutków Regulacji. (jm)