Legislacja

Wniosek i poprawki odrzucone

15 marca 2019

Wniosek i poprawki odrzucone
Sejm RP. Posiedzenie Komisji Infrastruktury 14.3.2019 (godz. 9-41-9.59). Nagranie archiwalne [kliknij]

Komisja Infrastruktury Sejmu RP odbyła swoje 277 posiedzenie. Rozpatrzono wniosek i poprawki zgłoszone w trakcie drugiego czytania projektów ustaw: o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz Kodeks karny oraz o drogach publicznych. Wobec nie uzyskania większości wniosek i poprawki odrzucono. Projekty nie zostały zmienione.

* W pierwszym punkcie obrad Komisja Infrastruktury rozpatrzyła wniosek i poprawki zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych (druki nr 3259 i 3273). Wniosek o odrzucenie projektu ustawy w całości został poddany głosowaniu (za - 6 posłów, przeciw - 16) i odrzucony. Następnie trzy zgłoszone podczas obrad plenarnych w dniu 13 marca br. poprawki także poddano głosowaniu i te także nie uzyskały większości, zostały odrzucone.

* Następnie rozpatrzono poprawki zgłoszonych do projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy - Kodeks karny (druki nr 2878 i 3250). Poprawki dotyczyły wyłączenia z ustawy pojazdów historycznych, druga - także przekazana przez stronę społeczną, przekazywania informacji o stanie licznika przez obywatela z pominięciem stacji kontroli pojazdów, czyli bezpośrednio do wydziału komunikacji. Intencją zgłaszających poprawkę była eliminacja diagnosty w procedurze przekazywania stanu licznika do bazy CEPiK. Przedstawiciel strony rządowej - ministerstwa sprawiedliwości - obu nie poparł. Sędzia Bartosz Jakubowski uzasadniał: - Pamiętać należy, że w zbiorze pojazdów historycznych obok pojazdów z I czy II wojny światowej, albo jeszcze dawniejsze, są też pojazdy, które funkcjonują i poruszają się po drogach jako zwykłe pojazdy. To, że mają żółte tablice absolutnie nie wyłącza ich z ruchu drogowego i stanowią one - tak jak wszystkie inne w zbiorze pojazdów historycznych - przedmiot obrotu gospodarczego, czyli są przedmiotem sprzedaży i handlu. Nie widzimy w związku z tym powodu, by te pojazdy, w których licznik funkcjonuje normalnie (…) dopuszczane są do ruchu i po drogach się poruszają, aby te pojazdy były wyłączone z pod obowiązywania ustawy. W tym zakresie uczynilibyśmy wyłom, w zakresie tego, że manipulacje licznikowe w takich pojazdach byłyby dopuszczane. Co w dalszej kolejności oznacza, że właśnie tam dalej ten handel kwitłby z pokrzywdzeniem konsumenta, czyli nabywcy pojazdu. Tu wartość pojazdu jest jeszcze większa i w większym zakresie zależy od przebiegu kilometrów. Przy pojeździe zabytkowym pokusa takiego działania jest większa. Podobnie wniosek dotyczący pominięcia diagnosty z łańcuszka wpisania stanu licznika do CEPiK. Obie poprawki w głosowaniu nie uzyskały większości.

Posiedzenie trwało kilkanaście minut (godz. 9.41-9.59) zgłoszony wniosek i poprawki nie uzyskały większości. Oba projekty ustaw bez zmian będą rekomendowane do dalszego procedowania. Wybrano posłów sprawozdawców, posiedzenie zakończono. (jm)