Legislacja

Wznowiono procedowanie ustawy dotyczącej „przekręcania” drogomierzy

14 marca 2019

Wznowiono procedowanie ustawy dotyczącej „przekręcania” drogomierzy
Poseł Jerzy Polaczek, poseł sprawozdawca Komisji Infrastruktury Sejmu RP (fot. Kancelaria Sejmu/Łukasz Błaśkiewicz) [kliknij]

W dniach 13-15 (środa-piątek) odbywa się 78. posiedzenie Sejmu RP. Parlamentarzyści pracowali nad projektem nowelizacji ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz Kodeksu karnego, która ma ukrócić „przekręcanie” liczników samochodowych, czyli jak to określono w projekcie - nieuprawnionej ingerencji w przebieg drogomierza oraz wymiany drogomierza. Wśród zaproponowanych przepisów odnajdujemy karę - od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia - za ten rodzaj oszustwa. Odpowiadać ma zarówno zlecający jak i wykonawca np. mechanik w warsztacie.

W porządku obrad 78. Posiedzenia Sejmu RP przewidziano wznowienie procedowania nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy - Kodeks karny (druk nr 2878). Sprawozdanie Komisji Infrastruktury przedstawił poseł Jerzy Polaczek (druk nr 3250). Poseł przywołał statystyki, które wskazują, iż liczba samochodów z tym tzw. „przekręconym” drogomierzem wynosi około 240 tysięcy, czyli 1,2 % wszystkich pojazdów w Polsce. W trakcie zgłaszanych oświadczeń klubów i kół - poseł Józef Lassota popierając projekt podkreślił, iż przywołana statystyka z całą pewnością jest wyższa. Poseł Paweł Szramka zaproponował poprawkę wyłączającą spod działania ustawy pojazdy zabytkowe. Poseł Mirosław Suchoń pozytywnie ocenił regulacje zmierzające do ułatwienia wskazania osoby dokonującej tzw. „przekręcenia”. Na właśnie pytanie - czy proponowane zmiany całkowicie rozwiążą problem, poseł odpowiedział - nie. - W wielu państwach obowiązują tego typu regulacje i jak pokazują ewaluacje niestety ten problem oszustw nadal istnieje. Wątpliwości dotyczą także propozycji nakładania na stacje kontroli pojazdów nowych obowiązków bez jednoczesnego pokrycia kosztów dodatkowych prac. Te koszty przenoszone są na przedsiębiorców. Takie utrudnianie działania stacji kontroli pojazdów wpływa na bezpieczeństwo w ruchu drogowym - zwracał uwagę M. Suchoń. Wszystkie Kluby poparły projekt.

Zadano wiele pytań dotyczących m.inn.: pojazdów zabytkowych; rynku samochodów z „krajów trzecich” np. z USA; sposobu rozwiązania działania firm oferujących „cofanie liczników” np. na granicy polsko-niemieckiej; środków dla Policji, aby mogła jak najszybciej projekt wprowadzić w życie; jak służby kontroli będą realizowały zapisy; czy są prowadzone prace nad aktualizacją cenników stosowanych w stacjach kontroli pojazdów; stworzenia centralnej bazy danych o licznikach samochodów (taki działa np. w Belgii); objęcia ustawą także ciągników i innych maszyn, które służą rolnictwu. Na pytania odpowiedział Michał Warchoł, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.

W związku z faktem, iż w trakcie drugiego czytania zgłoszono poprawki, projekt ustawy skierowano ponownie do Komisji Infrastruktury w celu przedstawienia sprawozdania. (jm)