Legislacja

Kiedy pozbędziemy się silnika spalinowego?

15 lipca 2021

Kiedy pozbędziemy się silnika spalinowego?
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Komisja Europejska zaproponowała wprowadzenie zakazu sprzedaży nowych samochodów z silnikami benzynowymi i dieslowskimi od 2035 roku. Takie określenie terminu ma pomóc w przyspieszeniu przejścia na nieemisyjne pojazdy elektryczne. Propozycja została umieszczona w pakiecie legislacyjnym na rzecz walki z globalnym ociepleniem. Mają zostać osiągnięte ambitne cele klimatyczne.

Europejski Zielony Ład. Komisja Europejska przyjęła wczoraj pakiet wniosków, aby dostosować politykę UE w dziedzinie klimatu, energii, użytkowania gruntów, transportu i opodatkowania w taki sposób, aby obniżyć emisje gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55 proc. do 2030 r. - w porównaniu z poziomami z 1990 r. Takie obniżenie poziomu emisji w najbliższej dekadzie to zasadniczy warunek, który może sprawić, by Europa stała się pierwszym na świecie kontynentem neutralnym dla klimatu do 2050 r. i wprowadziła w życie Europejski Zielony Ład. Przedstawione dzisiaj wnioski Komisji stanowią narzędzia prawodawcze, które służą realizacji celów zawartych w Europejskim prawie o klimacie oraz gruntownej transformacji naszej gospodarki i społeczeństwa zmierzającej do sprawiedliwej, ekologicznej i dostatniej przyszłości.

Transport. Komisja Europejska zaproponowała redukcję emisji CO2 w transporcie o 55 proc. do 2030 roku. Podczas gdy istniejący plan zakłada redukcję o 37,5 proc., Bruksela zaproponowała również 100-proc. redukcję emisji CO2 do 2035 roku, co uniemożliwiłoby sprzedaż nowych pojazdów napędzanych paliwami kopalnymi na terenie Wspólnoty. - To jest ten rodzaj ambicji, na który czekaliśmy w UE, a którego brakowało w ostatnich latach - powiedziała Helen Clarkson, dyrektor naczelna Climate Group, organizacji non-profit, która współpracuje z biznesem w celu przeciwdziałania zmianom klimatycznym. - Nauka mówi nam, że musimy zmniejszyć emisje o połowę do 2030 roku, dla transportu drogowego jest to proste - pozbyć się silnika spalinowego - dodała.

Stacje ładowania. Celem konsekwentnie realizowanym jest zwiększenie sprzedaży samochodów elektrycznych. Tak więc zaproponowano także przepisy, które zobowiązują do instalowania publicznych punktów ładowania w odległości nie większej niż 60 kilometrów od siebie, zlokalizowanych przy głównych drogach. Inwestycje miałyby być poczynione do 2025 roku. Sieć publicznych stacji ładowania samochodów osobowych i dostawczych do 2030 roku ma liczyć 3,5 miliona, a do 2050 roku ma wzrosnąć do 16,3 miliona. - Przejście na pojazdy elektryczne odbywa się znacznie szybciej, niż ktokolwiek się spodziewał, ale mamy obowiązek stworzenia odpowiednich zachęt do tego - powiedział Frans Timmermans, szef unijnej polityki przeciwdziałania zmianom klimatu. KE szacuje, że do 2040 roku będzie trzeba wydać 80-120 mld euro na publiczne i prywatne ładowarki w całej UE.

Propozycje Komisji będą teraz dyskutowane przez Radę UE i Parlament Europejski, a także muszą zostać zatwierdzone przez kraje członkowskie. (jm)