Legislacja

Kierowca funkcjonariuszem publicznym. Za naruszenie jego nietykalności cielesnej kara do 3 lat

13 marca 2023

Kierowca funkcjonariuszem publicznym. Za naruszenie jego nietykalności cielesnej kara do 3 lat
Brutalny atak na kierowcę autobusu w Jeleniej Górze. Mężczyzna otworzył drzwi, wyciągnął go, bił i kopał. Pobity dłuższy czas spędził w szpitalu. 10.8.2022 Jelenia Góra [kliknij] (fot. screen)

Kierowca autobusu, motorniczy, to zawody podwyższonego ryzyka, posłowie zgodzili się, że kierujących pojazdami publicznego transportu zbiorowego trzeba objąć szczególną ochroną prawnokarną przewidzianą dla funkcjonariusza publicznego [kliknij]. Dziś ustawa już jest po pierwszym czytaniu w Sejmie RP.

Praca kierowcy w transporcie publicznym, to zawód podwyższonego ryzyka. Wielokrotnie śledziliśmy nagrania brutalnych napaści na tych kierowców. Grupa posłów zaproponowała dodanie w ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1343) art. 49a w brzmieniu: „Art. 49a. Osoba wykonująca przewóz osób w publicznym transporcie zbiorowym podczas kierowania środkami transportu i w związku z kierowaniem nimi korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariusza publicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r.

Przywołajmy art. 222 § 1 Kodeksu karnego: „Kto narusza nietykalność cielesną funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.”.

Dziś projekt, który do Sejmu trafił w listopadzie ubiegłego roku jest po pierwszym czytaniu na powiedzeniu Komisji Infrastruktury [kliknij]. - Sytuacje ataku - nie tylko werbalnego, ale i fizycznego - na kierowców, motorniczych i maszynistów dokonywanego przez pasażerów zdarzają się i są niestety coraz częstsze. Powinniśmy dążyć i zachęcać obywateli, aby korzystali ze środków publicznego transportu zbiorowego, dlatego wydaje się celową właściwa ochrona pracowników wykonujących na rzecz obywateli pewną misję publiczną - podkreślał poseł Marek Rutka.

Komisja wniosła o uchwalenie projektu ustawy [kliknij] ze zmianami w tym tytułu: USTAWA z dnia … 2023 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz art. 49a w brzmieniu: „Art. 49a. Osoba wykonująca przewóz osób w publicznym transporcie zbiorowym, z wyłączeniem transportu kolejowego, podczas kierowania środkami transportu i w związku z kierowaniem nimi korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariusza publicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1138, 1726, 1855).”. (jm)