Legislacja

Kierowcy kat. C i D otrzymają wezwania do wojska

13 listopada 2023

Kierowcy kat. C i D otrzymają wezwania do wojska
(fot. Jolanta Michasiewicz)

RCL opublikował projekt rozporządzenia w sprawie określenia liczby osób, które w 2024 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej oraz liczby osób, które mogą pełnić służbę wojskową w rezerwie w ramach odbywania ćwiczeń wojskowych, wśród powołanych specjaliści, również kierowcy kat. C i D. Dla kierowców wojsko preferuje ćwiczenia w weekendy.

Rządowe Centrum Legislacji w ramach Wykazu Prac Legislacyjnych Rady Ministrów (poz. 783) opublikowało projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia liczby osób, które w 2024 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej oraz liczby osób, które mogą pełnić służbę wojskową w rezerwie w ramach odbywania ćwiczeń wojskowych [kliknij]. Propozycja powstała przy współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej. Wskazano, iż projektowane rozporządzenie jest wydawane na dany rok kalendarzowy i stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 133 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (2022.2305 z późn. zm.) uwzględniając potrzeby uzupełnieniowe Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. W 2024 r. przewidziano powołanie do służby wojskowej do 21 tys. osób. Przewiduje się powołania do czynnej służby wojskowej w charakterze żołnierza zawodowego, w tym w trakcie kształcenia. Przewidziano także powołanie do ćwiczeń wojskowych i tu do 200 tys. żołnierzy rezerwy, w tym z przeznaczeniem na szkolenie w ramach kursów podoficerów i oficerów rezerwy. Jak komentuje dziennik „Rzeczpospolita” - cytujemy: „Armia szczególnie poszukuje osób ze szczególnymi kwalifikacjami i umiejętnościami, w tym kierowców. Wojsko wezwie na ćwiczenia 200 tys. osób. Listy dostaną m.in. kierowcy. Jak poinformowała „Rzeczpospolitą” [kliknij] ppłk Justyna Balik z Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji ”(…) Ćwiczenia wojskowe mogą być: jednodniowe, krótkotrwałe - trwające nieprzerwanie do 30 dni; długotrwałe – trwające nieprzerwanie do 90 dni; rotacyjne – trwające łącznie do 30 dni i odbywane z przerwami w określonych dniach, w ciągu danego roku kalendarzowego. - Długość ćwiczeń wojskowych żołnierzy pasywnej rezerwy jest uwarunkowana realizacją zakładanych celów szkoleniowych - dodaje ppłk. Balik. I dodaje, że wojsko zakłada, że średnia długość ćwiczeń nie będzie przekraczała siedmiu dni. Jednak to dowódcy jednostek wojskowych decydują o długości trwania ćwiczeń wojskowych. Na ćwiczenia powoływani będą żołnierze pasywnej rezerwy zgodnie z nadanymi przydziałami mobilizacyjnymi w wielu specjalnościach wojskowych. Ponadto mogą być powoływane osoby posiadające szczególne kwalifikacje i umiejętności przydatne dla Sił Zbrojnych RP, jak np. informatycy, lekarze, weterynarze, kierowcy kat. C i D. - W przypadku tych osób preferowane jest powoływanie na ćwiczenia wojskowe w weekendy. Dodajmy na ćwiczenia powoływani sią szeregowi do 55. roku życia, a podoficerowie lub oficerowie - do 63 lat.

Propozycja jest na etapie uzgodnień. (jm)