Legislacja

Koniec „papierowych” testów dla kierowców zawodowych

15 września 2023

Koniec „papierowych” testów dla kierowców zawodowych
(fot. WORD Tarnów)

Od ubiegłego roku obowiązują regulacje, które przyniosły nowelizacja ustawy o transporcie drogowym (ustawa z 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (art. 11 ust. 2) (2021.1997 oraz 2022.1002), a dotyczące m.in. testów egzaminacyjnych, które przeprowadzane są po ukończeniu szkolenia na kwalifikacje kierowców zawodowych wykonujących przewozy drogowe (autobusy, ciężarówki) i tu używane są tzw. testy papierowe. Egzaminy prowadzone są w word-ach. Dziś już wiemy, że sytuacja zmienia się z dniem 4 grudnia br.

W Dzienniku ustaw ze środy zostały opublikowane dwa komunikaty ministra infrastruktury zmieniające określone zasady egzaminu dla kierowców zawodowych. Przypomnijmy, iż od roku ubiegłego w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego przeprowadzone są egzaminy dla kierowców zawodowych w formie papierowej. To egzaminy przeprowadzane po kwalifikacji wstępnej. Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym określała, iż w okresie dwóch lat sytuacja ma być zmieniona wraz z wdrożeniem rozwiązań technicznych umożliwiających właśnie przeprowadzenie testów kwalifikacyjnych z wykorzystaniem systemu informatycznego word. I tak wobec przywołanej delegacji od 4 grudnia br. będą prowadzone egzaminy przy użyciu pytań testowych dostępnych w formie elektronicznej, aby tak się działo w terminie 15 listopada br. minister infrastruktury przekaże do PWPW rzeczone nowy katalog pytań testowych o którym mowa w art. 39b ust. ustawy o transporcie drogowym.

13 września br. w dzienniku ustaw opublikowane zostały dwa ważne komunikaty ministra infrastruktury:

- w sprawie określenia terminu, od którego minister właściwy do spraw transportu będzie przekazywał katalog pytań testowych, o którym mowa w art. 39b1 ust. 7 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (poz. 1963) [kliknij] oraz

- w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających przeprowadzenie testów kwalifikacyjnych z wykorzystaniem systemu informatycznego wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego (poz. 1964) [kliknij].

Regulacja zdecydowanie zmieni procedury przeprowadzanych w word egzaminów, a już z całą pewnością ułatwi prace egzaminatorów. (jm)