Legislacja

Łatwiej będzie budować garaże i parkingi

9 sierpnia 2023

Łatwiej będzie budować garaże i parkingi
(fot. PIXABAY)

Na wczorajszym posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Wśród nowelizacji ułatwienia przepisów regulujące inwestycje budowy garaży czy małych parkingów. Projekt przedłożył minister klimatu i środowiska.

Przyjęte przez Radę Ministrów przepisy zmniejszą obciążenia i usprawnią proces inwestycyjny dotyczący systemów fotowoltaicznych. Łatwiej będzie także budować garaże czy małe parkingi. Wśród zaproponowanych najważniejszych rozwiązań: redukcja obciążeń prawno-administracyjnych związanych z procesem inwestycyjnym. Wprowadzone zostaną ułatwienia dotyczące budowy garaży oraz małych parkingów. Obecne przepisy inwestycyjne dotyczące budowy garaży czy parkingów o niewielkiej powierzchni są bardziej rygorystyczne niż dla zabudowy magazynowej czy zakładu przemysłowego. Nowe rozwiązanie przewiduje zrównanie tej sytuacji i podwyższenie progów, tj. wartości powierzchni użytkowej dla inwestycji związanych z budową garaży czy parkingów do poziomu, który jest przewidziany dla zabudowy magazynowej lub przemysłowej.

Nowe przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. (jm)

Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów