Rada Ministrów
Testy pojazdów autonomicznych w noweli ustawy – Prawo o ruchu drogowym
Legislacja

Testy pojazdów autonomicznych w noweli ustawy – Prawo o ruchu drogowym

27 lutego 2024

W Wykazie prac legislacyjnych i programowych RM odnotowano projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Zmiana umożliwi testowanie pojazdów oraz przedmiotów ich wyposażenia lub części na drogach publicznych. Autorami noweli jest Ministerstwo Infrastruktury. Odpowiedzialnym za przygotowanie noweli jest Paweł Gancarz . podsekretarz stanu w resorcie. Planowany termin przyjęcia proponowanej ustawy przez Radę Ministrów określono na I kwartał 2025 r.

Zmiany także w ustawie – Prawo o ruchu drogowym
Legislacja

Zmiany także w ustawie – Prawo o ruchu drogowym

23 lutego 2024

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów opublikowała pod numerem UD13 Wykazu prac legislacyjnych opublikowała informację o projekcie ustawy o zmianie ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów oraz ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Projekt jeszcze w listopadzie ub.r. poddano ustaleniom i konsultacjom.

Przejazd autostradą A1 Gdańsk-Toruń pozostanie bezpłatny
Legislacja

Przejazd autostradą A1 Gdańsk-Toruń pozostanie bezpłatny

22 grudnia 2023

19 grudnia br. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie zobowiązania Ministra Infrastruktury do wdrożenia procedury umożliwiającej zaprzestanie stosowania opłat za przejazd autostradą A1 na odcinku Gdańsk-Toruń od niektórych rodzajów pojazdów samochodowych wraz z uchwałą w sprawie przyznania Ministrowi Infrastruktury środków finansowych z przeznaczaniem na pokrycie zmniejszonych wpływów do Krajowego Funduszu Drogowego w związku z wdrożeniem procedury umożliwiającej zaprzestanie stosowania opłat za przejazd autostradą A1 na odcinku Gdańsk-Toruń od niektórych rodzajów pojazdów samochodowych. 

Łatwiej będzie budować garaże i parkingi
Legislacja

Łatwiej będzie budować garaże i parkingi

9 sierpnia 2023

Na wczorajszym posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Wśród nowelizacji ułatwienia przepisów regulujące inwestycje budowy garaży czy małych parkingów. Projekt przedłożył minister klimatu i środowiska.

Zmiana ustawy o publicznym transporcie zbiorowym zatwierdzona przez Radę Ministrów
Legislacja

Zmiana ustawy o publicznym transporcie zbiorowym zatwierdzona przez Radę Ministrów

17 maja 2023

Wczoraj pod obrady Rady Ministrów trafił Projekt ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw (UD18). Wnioskodawca oczywiście resort infrastruktury. Celem nowelizacji jest poprawa funkcjonowania przewozów drogowych osób, eliminowanie tzw. białych plam transportowych.

Minimalne wynagrodzenie w 2023 r. - 3383 zł
Legislacja

Minimalne wynagrodzenie w 2023 r. - 3383 zł

8 czerwca 2022

Rada Ministrów przyjęła propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2023 r., przedłożoną przez ministra rodziny i polityki społecznej.

Podwyższony limit finansowy Programu Budowy Dróg Krajowych
Przegląd prasy

Podwyższony limit finansowy Programu Budowy Dróg Krajowych

26 maja 2022

Rada Ministrów przyjęła projekty uchwał opracowanych przez Ministra Infrastruktury, zakładających zwiększenie limitu finansowego Programu Budowy Dróg Krajowych o 2,6 mld zł oraz Programu Budowy 100 Obwodnic o 115 mln zł. Decyzja ta jest związana z rosnącymi kosztami realizowania inwestycji drogowych, spowodowanymi m.in. wzrostem cen surowców, materiałów i kosztów pracy, a także wojną na Ukrainie. 

Minister nie wie
Legislacja

Minister nie wie

3 lutego 2022

Od lutego 2020 roku, pracuje Parlamentarny Zespół do ds. trzeciego sygnału dla pojazdów uprzywilejowanych. Dodatkowego sygnału do ostrzegania kierowców, iż w pobliżu znajduje się właśnie taki pojazd. W ostatnich dniach ubiegłego roku do prezesa Rady Ministrów i ministra cyfryzacji została skierowana interpelacja poselska. Dziś odpowiedź strony rządowej, która - jak się okazuje - nie zna tych działań.

Drogomierz w nowelizacji ustawy
Legislacja

Drogomierz w nowelizacji ustawy

22 września 2021

Rada Ministrów - na swoim posiedzeniu w dniu wczorajszym - przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym, przedłożony przez ministra infrastruktury. Jak informuje Kancelaria Premiera - Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego przejmie dotychczasowe kompetencje ministra infrastruktury w sprawie wydawania odstępstwa od warunków technicznych, jakim powinien odpowiadać pojazd. 

Sprawca będzie płacił alimenty – zapowiada premier Morawiecki
Legislacja

Sprawca będzie płacił alimenty – zapowiada premier Morawiecki

6 lipca 2021

Warszawa ul. Sokratesa, tragedia która po której premier zapowiedział uregulowanie kwestii ofiar na przejściach dla pieszych - dziś mamy obowiązującą nowelizację ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Piątek, 3 lipca - tragedia pod Stalową Wolą. I także wobec tej tragedii premier Mateusz Morawiecki zapowiada: - Bardzo szybko przystąpimy do prac legislacyjnych! Apeluje: - Niech nikt nie jeździ pod wpływem alkoholu, to jest potencjalnie morderstwo!

Nowa metoda poboru opłaty na państwowych autostradach - w ustawie
Legislacja

Nowa metoda poboru opłaty na państwowych autostradach - w ustawie

31 marca 2021

Przygotowany w Ministerstwie Finansów projekt ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw wprowadza nową metodę poboru opłaty na państwowych autostradach. Nowe regulacje zwiększą płynność ruchu i komfort kierowców. Przejazd odcinkami Konin – Stryków (autostrada A2) i Wrocław – Sośnica (autostrada A4) bez zatrzymywania się przed szlabanem, będzie możliwy od 1 grudnia 2021 r.

Nowe rozporządzenie, zmienione przepisy. Musimy je znać
Legislacja

Nowe rozporządzenie, zmienione przepisy. Musimy je znać

1 marca 2021

Od soboty 27. lutego br. obowiązuje zmienione rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (2021.367). Było ono zapowiadane już od ponad tygodnia. To także pierwszy dzień w zmienionym reżimie zakrywania ust i nosa.

Rozbieżności pomiędzy CEPiK a bazami powiatowymi? Wyjaśnia minister Marek Zagórski
Legislacja

Rozbieżności pomiędzy CEPiK a bazami powiatowymi? Wyjaśnia minister Marek Zagórski

11 lutego 2021

Grupa posłów złożyła interpelację (nr 17426) w sprawie podjęcia działań w zakresie wykluczenia rozbieżności w zawartości bazy informatycznej Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców z bazami powiatowymi oraz możliwymi negatywnymi konsekwencjami dla kierowców podczas policyjnej kontroli drogowej.

Ryzyko nie istnieje, ale niedogodności w związku z błędnymi danymi w CEPiK 2.0…
Przegląd prasy

Ryzyko nie istnieje, ale niedogodności w związku z błędnymi danymi w CEPiK 2.0…

28 stycznia 2021

Poseł Paweł Szramka wystosował interpelację (interpelacja nr 16164) w sprawie wdrożenia Centralnej Ewidencji Kierowców 2.0. Odpowiedzi udzielił Marek Zagórski - sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Nie ma ryzyka, ale niedogodności mogą być - informuje pytającego.

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy dot. UTO
Legislacja

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy dot. UTO

27 stycznia 2021

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra infrastruktury. Projekt zostanie przesłany do Sejmu RP, gdzie rozpocznie się procedowanie nowelizacji. Przestrzenie ruchu drogowego będą współdzielone po nowemu. Jest szansa, iż wiosną regulacje będą obowiązywały.

Nowy projekt tzw. ustawy uto. Pojawiły się urządzenia wspomagające ruch
Legislacja

Nowy projekt tzw. ustawy uto. Pojawiły się urządzenia wspomagające ruch

13 stycznia 2021

Departament Prawny Ministerstwa Infrastruktury 5 stycznia br. przekazał do Rządowego Centrum Legislacji projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (UD51) prosząc o rozpatrzenie projektu przez komisję prawniczą. Jak się dowiadujemy projekt ten (opatrzony datą 4 stycznia 2021 r.) był przedmiotem uzgodnień i konsultacji publicznych oraz został rozpatrzony przez Stały Komitet Rady Ministrów. 

Co zmieni się w przepisach o ruchu drogowym w 2021 r.
Legislacja

Co zmieni się w przepisach o ruchu drogowym w 2021 r.

31 grudnia 2020

W 2021 roku oczekujemy wielu ważnych nowości legislacyjnych w prawie o ruchu drogowym. W Sejmie RP procedowany jest (czeka na drugie czytanie) projekt ustawy, którego celem podstawowym jest poprawa bezpieczeństwa pieszych. Natomiast w Komitecie Stałym Rady Ministrów utknął projekt ustawy regulującej sytuację urządzeń transportu osobistego (uto).

Od dzisiaj nowe obostrzenia. Apel o nieprzemieszczanie się
Przegląd prasy

Od dzisiaj nowe obostrzenia. Apel o nieprzemieszczanie się

28 grudnia 2020

Z dniem dzisiejszym – 28 grudnia 2020 r. w życie wchodzą przepisy opublikowanego w Dzienniku Ustaw pod poz. 2316 oraz 2353 rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (2020.2316) oraz jego wczorajszej aktualizacji (2020.2353).

Hulajnogi czekają w Stałym Komitecie Rady Ministrów
Legislacja

Hulajnogi czekają w Stałym Komitecie Rady Ministrów

11 grudnia 2020

Mimo zimowej aury problem hulajnóg nie przestaje być ważnym, a brak oczekiwanych rozstrzygnięć powoduje, iż nadal jesteśmy - także, albo tym bardziej na zaśnieżonych chodnikach - narażeni na „kontakt” z użytkownikami tych urządzeń. Zapytany o termin rozpoczęcia procedowania zmian ustawy resort infrastruktury informuje, iż projekt został przesłany do Stałego Komitetu Rady Ministrów. A jaki on dziś jest - ten projekt?

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy ws. pieszych
Legislacja

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy ws. pieszych

25 listopada 2020

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o mianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym, nad którym pracowano od miesięcy, który był konsultowany, o którym dyskutowaliśmy i na który oczekiwaliśmy. Jak to zostało podkreślone w komunikacie – rząd chce zwiększyć bezpieczeństwo pieszych na drogach, proponuje przyznanie im pierwszeństwa przy wchodzeniu na przejście. Tekst projektu – przyjęty przez rząd, a wcześniej uzupełniony przez resort infrastruktury o propozycje po konsultacjach - nie został opublikowany.