Legislacja

Małe tablice trafiły do rozporządzeń

24 lipca 2017

Małe tablice trafiły do rozporządzeń
(fot. Jolanta Michasiewicz)

W opublikowanym z datą 17 lipca br. projekcie rozporządzenia ministra infrastruktury i budownictwa zmieniającym rozporządzenia w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych przewidziano zmiany dotyczące wielkości tablic rejestracyjnych. - Konieczność zmiany obowiązującego rozporządzenia wynika z uregulowań wprowadzanych w równolegle prowadzonym w ramach prac legislacyjnych projekcie rozporządzenia w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (nr 133 wykazu prac legislacyjnych MIB). W przywołanym akcie określono nowy wzór tablic rejestracyjnych samochodowych jednorzędowych zmniejszonych dla pojazdów o zmniejszonych wymiarach miejsca konstrukcyjnie przeznaczonego do umieszczenia tablic rejestracyjnych (dla pojazdów sprowadzanych np. z rynku amerykańskiego i azjatyckiego) oraz nowe pojemności rejestracyjne dla motocykli i motorowerów. Tablice samochodowe tymczasowe do umieszczenia tablicy rejestracyjnej będą posiadały numery rejestracyjne o takich samych wyróżnikach jak tablice samochodowe zwyczajne jednorzędowe zmniejszone - czytamy w uzasadnieniu. Za granicą stosuje się „blachy” w rozmiarze o wysokości 305 mm i szerokości 155 mm, a w Polsce - 520 mm x 144 mm lub 305 mm x 214 mm. Właściciele pojazdów zaginali tablice rejestracyjne, to działanie powodowało pogorszenie ich czytelności.

Obowiązki producentów tablic zwiększą się jedynie o nowy zakres ewidencji wynikającego z jednoczesnego wejścia w życie ww. rozporządzenia w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych wprowadzającego właśnie nowy wzór tablic rejestracyjnych. To rozporządzenie ma obowiązywać po upływie 60 dni od jego publikacji.

Projekt rozporządzenia w sprawie zmniejszonych tablic znajduje się na etapie uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych. Nowe przepisy miałyby obowiązywać od 1 stycznia 2018 r. (jm)