Legislacja

Foteliki po zmianach wreszcie w taryfikatorze

29 lipca 2017

Foteliki po zmianach wreszcie w taryfikatorze
(fot. Piotr Wagner)

W Dzienniku Ustaw z datą 27 lipca 2017 r. opublikowano rozporządzenie z 18 lipca br. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (2017.1436). Skomentujmy, iż ostatnia zmiana taryfikatora (2003.208.2023) dokonana była w 2015 r. Na zmiany systemu karania piratów drogowych czekamy od wielu miesięcy. Czekamy na wprowadzenie skutecznych kar. Z wiarygodnych źródeł wiemy, że projekty (bo już kolejne) trafiają na właściwe biurka, niestety pozostają tam. Zmiana rozporządzenia, którą opublikowano w dniu wczorajszym, jest jedynie uzupełniająca o już istniejące przepisy, obowiązujące właśnie od 2015 r. Jednak jakże ważne - przepisy dotyczące przewozu naszych pociech.

Zmiany zostają wprowadzone do rozporządzenia z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń w załączniku w tabeli B w części II „Przepisy dotyczące ruchu pojazdów” - w części A „Zasady ogólne i przepisy porządkowe”. Dotychczasowe lapidarne określenia naruszenia w brzmieniu: „lp. 22. Przewożenie dziecka w pojeździe: poza fotelikiem ochronnym lub innym urządzeniem do przewożenia dzieci”. Zastąpiono obszernym: „lp. 22. Przewożenie w pojeździe kategorii M1, N1, N2 i N3, o których mowa w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, wyposażonym w pasy bezpieczeństwa lub urządzenia przytrzymujące dla dzieci, dziecka mającego mniej niż 150 cm wzrostu poza fotelikiem bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniem przytrzymującym dla dzieci, zgodnym z masą i wzrostem dziecka, oraz właściwymi warunkami technicznymi określonymi w przepisach Unii Europejskiej lub w regulaminach EKG ONZ dotyczących urządzeń przytrzymujących dla dzieci w pojeździe, z wyjątkiem przewożenia:

1) na tylnym siedzeniu takiego pojazdu dziecka mającego co najmniej 135 cm wzrostu, przytrzymywanego za pomocą pasów bezpieczeństwa w przypadkach, kiedy ze względu na masę i wzrost dziecka nie jest możliwe zapewnienie fotelika bezpieczeństwa dla dziecka lub innego urządzenia przytrzymującego dla dzieci zgodnego z wymaganymi warunkami;

2) w pojeździe kategorii M1 i N1 na tylnym siedzeniu pojazdu trzeciego dziecka w wieku co najmniej 3 lat, przytrzymywanego za pomocą pasów bezpieczeństwa, w przypadku gdy dwoje dzieci jest przewożonych w fotelikach bezpieczeństwa dla dziecka lub innych urządzeniach przytrzymujących dla dzieci, zainstalowanych na tylnych siedzeniach pojazdu i nie ma możliwości zainstalowania trzeciego fotelika bezpieczeństwa dla dziecka lub innego urządzenia przytrzymującego dla dzieci”.

Doprecyzowano także treść naruszenia dotyczącego przewożenia dziecka na przednim siedzeniu. I brzmi on obecnie: „lp. 23. Przewożenie w foteliku bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniu przytrzymującym dla dzieci dziecka siedzącego tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu samochodowego wyposażonego w poduszkę powietrzną dla pasażera, która jest aktywna podczas przewożenia dziecka”.

Kwota grzywny pozostaje bez zmian tj. w wysokości 150 pln.

Ponadto przywołana tabelę uzupełniono poprzez dodanie nowych punktów dotyczących:

- przewożenia dziecka w wieku poniżej 3 lat w pojeździe niewyposażonym w pasy bezpieczeństwa i fotelik bezpieczeństwa dla dziecka lub w pasy bezpieczeństwa i inne urządzenie podtrzymujące dla dzieci (lp. 23a);

- przewożenia na przednim siedzeniu pojazdu samochodowego, poza fotelikiem bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniem przytrzymującym dla dzieci, dziecka mającego mniej niż 150 cm wzrostu (lp. 23b);

- przewożenie dziecka w foteliku bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniu przytrzymującym dla dzieci zainstalowanym niezgodnie z zaleceniami producenta urządzenia, wskazującymi, w jaki sposób urządzenie może być bezpiecznie stosowane (lp. 23c).

Tutaj przewidziana przez ustawodawcę grzywna także wynosi 150 pln.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. obowiązuje z dniem 11 sierpnia 2017 r. (jm)