Legislacja

Ministerstwo Sprawiedliwości w sprawie konfiskaty pojazdu i innych nowych regulacjach

8 września 2023

Ministerstwo Sprawiedliwości w sprawie konfiskaty pojazdu i innych nowych regulacjach
- Jeśli kierowca pijany lub odurzony narkotykami spowoduje wypadek ze skutkiem śmiertelnym, będzie mu grozić kara od 5 do 16 lat więzienia. W analogicznej sytuacji, jeśli ofiara dozna ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, sąd może orzec karę od 5 do 20 lat pozbawienia wolności – przypomina w rozpoczętej kampanii informacyjnej Ministerstwo Sprawiedliwości [kliknij]. Tymczasem dane Komendy Głównej Policji wskazują, że przez pierwsze półrocze 2023 r. policjanci zatrzymali ponad 47 tysięcy nietrzeźwych kierowców. (fot. PIXABAY)

1 października br. wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu karnego, którą opracował resort sprawiedliwości [kliknij], ustawodawca uchwalił 7 lipca 2022 r., a w Dzienniku Ustaw opublikowano 13 grudnia pod pozycją 2600 [kliknij]. Nowe przepisy zaostrzają sankcje dla sprawców najcięższych przestępstw, wprowadzają wiele zmian, wśród nich kwestie kierowców pod wpływem alkoholu i konfiskaty pojazdu. Wczoraj rusza ogólnopolska kampania informacyjna na temat właśnie tych zasadniczych zmian w Kodeksie karnym [kliknij].

Biuro Komunikacji i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości w ramach rozpoczętej 7 września 2023 r. kampanii informacyjnej na temat zasadniczych zmian w Kodeksie karnym w kwestiach kierowców pod wpływem alkoholu i konfiskaty pojazdu przypomina – cytujemy obszerne fragmenty komunikatu resortu [kliknij]:

* „Reforma Kodeksu karnego zawiera również szereg wskazówek dla sądów, które precyzują okoliczności obciążające i łagodzące - wcześniej były one opisane w sposób ogólny. W odniesieniu do tych pierwszych są to m.in. uprzednia karalność, popełnienie przestępstwa z premedytacją, działanie ze szczególnym okrucieństwem czy pod wpływem alkoholu. Z kolei do okoliczności łagodzących zaliczają się np. dobrowolne ujawnienie przestępstwa, pojednanie się z pokrzywdzonym czy naprawienie szkody”.

*Nowe typy przestępstw. W ramach nowelizacji za przestępstwa uznano czyny, które w przeszłości nie były karalne, mimo ich niezaprzeczalnej szkodliwości społecznej. Należą do nich przyjęcie zlecenia zabójstwa oraz przygotowanie do niego - zagrożone karą więzienia od 2 do 15 lat; nowy typ wymuszenia rozbójniczego: wymuszenie mienia poprzez szantaż - od roku do 10 lat pozbawienia wolności; uchylanie się od naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem - od 3 miesięcy do 5 lat więzienia (przed reformą za ten czyn groziła jedynie egzekucja komornicza). Co więcej, w ramach nowelizacji Kodeksu karnego kradzież tablic rejestracyjnych - które zazwyczaj służą złodziejom do okradania stacji benzynowych - przestanie być traktowana jako wykroczenie. Nowe przepisy zakładają, że taki czyn będzie przestępstwem, za które grozi nawet 5 lat więzienia.

* Podwyższono również kwotę – od 500 do 800 złotych – od której kradzież przestaje być wykroczeniem, a staje się przestępstwem.

* Koniec z pobłażliwością wobec pijanych kierowców. Dane Komendy Głównej Policji wskazują, że przez pierwsze półrocze 2023 r. policjanci zatrzymali ponad 47 tysięcy nietrzeźwych kierowców. Stanowią oni poważne zagrożenie na drogach i doprowadzają do śmiertelnych wypadków. Podwyższenie kar dla pijanych kierowców skutecznie odstraszy osoby, które wsiadają za kierownicę po alkoholu.

* Przed gruntowną reformą Kodeksu karnego za prowadzenie pojazdu po raz kolejny pod wpływem alkoholu można było otrzymać rażąco niskie kary – grzywnę lub ograniczenie wolności. Dzięki zmianom Ministerstwa Sprawiedliwości wobec „pijanych recydywistów” nie będzie można orzec kar o charakterze wolnościowymbędzie im grozić wyłącznie kara pozbawienia wolności.

* Jeśli kierowca pijany lub odurzony narkotykami spowoduje wypadek ze skutkiem śmiertelnym, będzie mu grozić kara od 5 do 16 lat więzienia. W analogicznej sytuacji, jeśli ofiara dozna ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, sąd może orzec karę od 5 do 20 lat pozbawienia wolności.

* Co więcej, dotychczas kierowcy próbowali tłumaczyć się, że wypili alkohol po wypadku, zrzucając to na karb zdenerwowania. Takie zachowania nie będą już bezkarne. Nowe regulacje przewidują bowiem identyczne sankcje dla prowadzącego pojazd, który pił alkohol (lub zażywał środek odurzający) po wypadku, a przed zbadaniem przez policję. * Skończono także z tolerancją wobec kierowców, którzy uciekli z miejsca zdarzenia, aby uniknąć badania poziomu alkoholu we krwi. Nowe przepisy zakładają, że wobec nich będą wyciągane takie same sankcje jak wobec pijanych kierowców.

* Z kolei 14 marca 2024 r. wejdą w życie przepisy zakładające konfiskatę pojazdów nietrzeźwym kierowcom.

Osobom, które kierowały samochodem mając co najmniej 1,5 promila alkoholu we krwi, pojazd zostanie skonfiskowany. Jeśli kierowca spowoduje wypadek, straci pojazd w przypadku posiadania we krwi przynajmniej promila alkoholu. Jeżeli w takich sytuacjach zawartość alkoholu we krwi wyniesie od 0,5 do 1 promila, wówczas decyzja o ewentualnym przepadku pojazdu zależeć będzie od oceny sądu.

Powtórzmy: Dane Komendy Głównej Policji wskazują, że przez pierwsze półrocze 2023 r. policjanci zatrzymali ponad 47 tysięcy nietrzeźwych kierowców. Stanowią oni poważne zagrożenie na drogach i doprowadzają do śmiertelnych wypadków. Podwyższenie kar dla pijanych kierowców skutecznie odstraszy osoby, które wsiadają za kierownicę po alkoholu. Koniec z pobłażliwością wobec pijanych kierowców.

Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości